Natječaji

ITU – Implementacija sustava e-ticketing u Promet d.o.o. Split putem ITU mehanizma

Status

Zatvoren
30.11.2018.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 12.102.050,00 HRK.

Vrijednost natječaja

12.102.050,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Implementacija sustava e-ticketing u Promet d.o.o. Split putem ITU mehanizma

 

Obavjest o izmjeni poziva (22.11.2018.)

Obavještavamo unaprijed određenog prijavitelja kako je u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „Implementacija sustava e-ticketing u promet d.o.o. Split putem ITU mehanizma“, referentna oznaka: KK.07.4.2.11, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 22. studenoga 2018. objavilo izmjenu Poziva objavljenog dana 17. srpnja 2018. godine, kojom se povećava ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava koji će se dodijeliti u okviru ovog Poziva.

 

Cilj Poziva
Cilj Poziva je osigurati održivu i kvalitetnu uslugu prijevoza građanima nabavom sustava e-ticketing. Uvođenjem sustava za elektronsku prodaju, naplatu i kontrolu karata (e-ticketing) poboljšat će se koncept javnog prijevoza, te dati podloga za daljnji razvoj i implementaciju projekata koji su u funkciji razvoja integriranog prijevoza putnika.

 

Ukupno raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 12.102.050,00 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

 

Prihvatljivi prijavitelj
Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je PROMET d.o.o. Split, OIB: 13421314997.

 

Prihvatljive aktivnosti
Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

 • Nabava novog sustava e-ticketinga i kontrole vozila u prostoru i vremenu
  – Ugradnja opreme u autobuse, biljetarnice i kioske te komunikacijske opreme za prijenos podataka;
  – Evidentiranje potrošnje goriva te najava dolazaka autobusa na stajalištima odnosno praćenje vozila u prostoru i realnom vremenu;
  – Evidentiranje broja putnika po satima, danima, linijama, stajalištima.
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Horizontalne aktivnosti

 

Geografska ograničenja
Projekt se u potpunosti provodi u urbanom području Split koje čine jedinice lokalne samouprave: Grad Split, Grad Kaštela, Grad Omiš, Grad Sinj, Grad Solin, Grad Trogir, Općina Dicmo, Općina Dugi Rat, Općina Dugopolje, Općina Klis, Općina Lećevica, Općina Muć, Općina Podstrana.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 30. studenog 2018. godine.

Dokumentacija

Dokumentacija PozivaDatum: 12.7.2018.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X