Natječaji

ITU-Implementacija pametnih prometnih rješenja upotrebom novih tehnologija te IKT- Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0)

Status

Zatvoren
30.06.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Inovativni Zadar d.o.o.,

Liburnija d.o.o.,

Obale i lučice d.o.o.,

Raspoloživost sredstava

12.160.000,00 HRK

Vrijednost natječaja

12.160.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Cilj Poziva
Cilj poziva je povećanje učinkovitosti upravljanja javnim prometnim sustavom uvođenjem novih integriranih IKT rješenja u javni prijevoz i promet u mirovanju u svrhu rješavanja problema preopterećenosti cestovnog prometa na području UP Zadar te smanjenja utjecaja prometa na okoliš i kvalitetu života.

Ukupno raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 12.160.000,00 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.
Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:
• sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
• sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.
U ovom Pozivu Korisniku se osigurava isplata predujma u iznosu do 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava te će se isti isplatiti u skladu s odredbama Ugovora.
Bespovratna sredstva koja se isplaćuju po ovom Pozivu ne smatraju se državnom potporom ukoliko su ispunjeni uvjeti koji isključuju element državne potpore u provedbi aktivnosti, a koji su detaljno opisani u točki 2.1. Poziva na dostavu projektnog prijedloga.

Prihvatljivi prijavitelj i partneri
Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Zadar, OIB: 09933651854.
Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su Inovativni Zadar d.o.o., OIB: 33061586626, Liburnija d.o.o., OIB: 03655700167 te Obale i lučice d.o.o., OIB: 92410865062.

Prihvatljive aktivnosti
Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:
• Nabava i uspostava sustava elektroničke naplate te sustava informiranja u prometu i javnom prijevozu
• Nabava i uspostava sustava prometa u mirovanju (sustav pametnog parkinga)
• Nabava i uspostava informatičke infrastrukture za objedinjene usluge (centralni informacijski sustav)
• Izrada web portala i mobilne aplikacije za pristup objedinjenim uslugama
• Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
• Upravljanje projektom i administracija
• Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela

Geografska ograničenja
Projekt se provodi na teritoriju Urbanog područja Zadar.

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.
Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 30. lipnja 2019. godine.

OBAVIJEST – Nova Pravila o financijskim korekcijama (21. kolovoza 2019.)

Obavještavamo prijavitelje da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na projekte koji će se ugovoriti u okviru Poziva.

Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Pravila o financijskim korekcijama su objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, na sljedećoj poveznici (u dijelu „Pravilnici o prihvatljivosti izdataka“):
https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X