Natječaji

ITU-Implementacija pametnih prometnih rješenja upotrebom novih tehnologija te IKT- Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0)

Status

Otvoren
Od 01.06.2019.
Do 30.06.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Inovativni Zadar d.o.o.,

Liburnija d.o.o.,

Obale i lučice d.o.o.,

Raspoloživost sredstava

12.160.000,00 HRK

Vrijednost natječaja

12.160.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Cilj Poziva
Cilj poziva je povećanje učinkovitosti upravljanja javnim prometnim sustavom uvođenjem novih integriranih IKT rješenja u javni prijevoz i promet u mirovanju u svrhu rješavanja problema preopterećenosti cestovnog prometa na području UP Zadar te smanjenja utjecaja prometa na okoliš i kvalitetu života.

Ukupno raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 12.160.000,00 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.
Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:
• sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
• sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.
U ovom Pozivu Korisniku se osigurava isplata predujma u iznosu do 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava te će se isti isplatiti u skladu s odredbama Ugovora.
Bespovratna sredstva koja se isplaćuju po ovom Pozivu ne smatraju se državnom potporom ukoliko su ispunjeni uvjeti koji isključuju element državne potpore u provedbi aktivnosti, a koji su detaljno opisani u točki 2.1. Poziva na dostavu projektnog prijedloga.

Prihvatljivi prijavitelj i partneri
Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Zadar, OIB: 09933651854.
Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su Inovativni Zadar d.o.o., OIB: 33061586626, Liburnija d.o.o., OIB: 03655700167 te Obale i lučice d.o.o., OIB: 92410865062.

Prihvatljive aktivnosti
Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:
• Nabava i uspostava sustava elektroničke naplate te sustava informiranja u prometu i javnom prijevozu
• Nabava i uspostava sustava prometa u mirovanju (sustav pametnog parkinga)
• Nabava i uspostava informatičke infrastrukture za objedinjene usluge (centralni informacijski sustav)
• Izrada web portala i mobilne aplikacije za pristup objedinjenim uslugama
• Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
• Upravljanje projektom i administracija
• Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela

Geografska ograničenja
Projekt se provodi na teritoriju Urbanog područja Zadar.

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.
Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 30. lipnja 2019. godine.

 

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X