Natječaji

ITU – E-mobilnost

Status

Zatvoren
29.03.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Gradski prijevoznik putnika d.o.o.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 8.530.190,30 HRK

Vrijednost natječaja

8.530.190,30 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

 

Obavijest o potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava – 3. rujan 2019.

Obavještavamo Vas kako je 3. rujna 2019. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za projekt „E-mobilnost“, referentna oznaka: KK.07.4.2.19.

VAŽNO – PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA 

Obavještavamo unaprijed određenog prijavitelja, Grad Osijek, kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „E-mobilnost“, referentna oznaka: KK.07.4.2.19, objavljenog dana 28. prosinca 2018. godine, produljen rok za predaju projektnog prijedloga. Krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 29. ožujka 2019. godine.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

Cilj Poziva je uspostava sustava dijeljenog korištenja bicikala kao nadopune javnog prijevoza kroz izgradnju infrastrukture i nabavu bicikala i opreme, uvođenje integriranog sustava jedinstvene karte kako bi se povećalo korištenje javnog prijevoza i smanjile emisije CO2, te uspostava sustava nadzora i upravljanje prometnim sustavima

 

Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 8.530.190,30 HRK

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

 

Prihvatljivi prijavitelj

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Osijek.

 

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

  • Nabava sustava dijeljenih bicikala
  • Proširenje i nadogradnja postojećeg sustava nadzora i upravljanje prometnim sustavima (ITS sustava)
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Horizontalne aktivnosti

 

Geografska ograničenja

Projekt će se u cijelosti provoditi na području Grada Osijeka.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 15. veljače 2019. godine.

 

OBAVIJEST – Nova Pravila o financijskim korekcijama (21. kolovoza 2019.)

Obavještavamo prijavitelje da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na projekte koji će se ugovoriti u okviru Poziva.

Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Pravila o financijskim korekcijama su objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, na sljedećoj poveznici (u dijelu „Pravilnici o prihvatljivosti izdataka“):
https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

 

 

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X