Natječaji

ITU – Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek

Status

Zatvoren
28.06.2019.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 40.000.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja

40.000.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Obavijest o potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava

Obavještavamo Vas kako su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek“, referentna oznaka: KK.07.4.2.16.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

SAŽETAK POZIVA

Cilj Poziva je izgradnja, prilagodba i modernizacija mreže biciklističkih staza namijenjenih javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš.

Biciklistička infrastruktura će doprinijeti boljoj povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije na području aglomeracije, većem korištenju javnih sredstava prijevoza kroz nadovezivanje biciklističkih infrastruktura na linije javnog prijevoza i stvaranje pretpostavki za multi-modalni prijevoz, smanjenju emisija CO2 te povećanoj sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu.

 

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 40.000.000,00 HRK

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.
Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

 • najniži iznos 1.000.000,00 HRK.
 • najviši iznos 9.000.000,00 HRK.

U sklopu ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Bespovratna sredstva koja se isplaćuju u okviru ovog Poziva ne smatraju se državnom potporom.

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su slijedeće jedinice lokalne samouprave (JLS) Urbane aglomeracije Osijek:

 • Grad Osijek (OIB: 30050049642)
 • Grad Belišće (OIB: 70663673307)
 • Grad Valpovo (OIB: 84382730327)
 • Općina Antunovac (OIB: 30812410980)
 • Općina Bilje (OIB: 23962939458)
 • Općina Čepin (OIB: 64176613943)
 • Općina Darda (OIB: 34375615619)
 • Općina Ernestinovo (OIB: 70167232630)
 • Općina Petrijevci (OIB: 94156491645)

Temelj za donošenje Odluke je Studija izvodljivosti provedena od strane grada središta Urbanog područja Osijek koja je opravdala ulaganje u izgradnju biciklističke infrastrukture u okviru specifičnog cilja 7ii2 u navedenim JLS-ovima.

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije i studija

 • Izrada studije izvodljivosti i analize troškova i koristi za UA Osijek (ova aktivnost, te povezani trošak, prihvatljiva je jedino za prijavitelja Grad Osijek kao središte Urbanog područja Osijek)
 • Priprema i izrada projektne dokumentacije i dokumentacije za javnu nabavu za izgradnju/prilagodbu/modernizaciju biciklističke infrastrukture (kako bi bila prihvatljiva za financiranje predmetna aktivnost mora biti izravno povezana uz odgovarajuću aktivnost iz točke 2. Infrastrukturna komponenta, odnosno prihvatljiva je samo izrada dokumentacije za konkretnu infrastrukturu koju se planira u okviru projekta graditi/prilagođavati/modernizirati)

2. Infrastrukturna komponenta projekta

 • Izgradnja novih dionica biciklističke infrastrukture
 • Prilagodba/modernizacija postojeće biciklističke infrastrukture u skladu s uvjetima iz Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi
 • Izgradnja prateće infrastrukture, uređaja i instalacija u svrhu poboljšanja sigurnosti i povećanja korištenja staza

3. Upravljanje projektom

 • Upravljanje projektom i administracija

4. Promidžba i vidljivost

 • U skladu s Uputama za informiranje i vidljivost za Korisnike sredstava

5. Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela)

 

Geografska ograničenja

Projekt se u cijelosti provodi na području Urbane aglomeracije Osijek.

 

Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao ograničeni postupak u modalitetu trajnog Poziva do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. lipnja 2019. godine u 23:00 sati.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 17. siječnja 2018. godine u 10:00 sati.

 

OBAVIJEST – Nova Pravila o financijskim korekcijama (21. kolovoza 2019.)

Obavještavamo prijavitelje da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na projekte koji će se ugovoriti u okviru Poziva.

Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Pravila o financijskim korekcijama su objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, na sljedećoj poveznici (u dijelu „Pravilnici o prihvatljivosti izdataka“):
https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

Informativna radionica za prijavitelje!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek", koja će se održati u četvrtak 17. siječnja 2019. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Grad Osijek, Velika vijećnica (u potkrovlju), Kuhačeva 9.

Registracija se vrši na e-mail adresu: andreja.rast@mrrfeu.hr

Prezentacije s informativne radionice

Sadržaj informativne radionice Poziva „Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek“, održane 17. siječnja 2019. u Osijeku, dostupan je na sljedećoj poveznici:

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X