Natječaji

Izravna dodjela za strateški projekt “Arheološki park Vučedol”

Status

Zatvoren
23.05.2018.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Turizam

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta "Arheološki park Vučedol" iznosi 117.299.998,51 HRK, od čega prihvatljivi troškovi iznose 117.299.998,51 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt iznosi 99.704.998,73 HRK.

 

Vrijednost natječaja

99.704.998,73 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Strateški projekt “Arheološki park Vučedol” uvršten je u OPKK kao ogledni primjer programa razvoja kulturne baštine koji će se financirati u sklopu Specifičnog cilja 6c1. Pod „programom razvoja kulturne baštine“ podrazumijeva se sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja nužna za razvoj određenog područja (turističke destinacije), a koja kroz valorizaciju kulturne baštine doprinose njegovom društveno-gospodarskom razvoju, čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem. Projekt je dakle, usmjeren na povećanje pozitivnih društveno – gospodarskih koristi te predstavlja platformu koja će omogućiti sustavno stvaranje novih inicijativa, projektnih ideja i prilika za Arheološki park Vučedol, ali i za brojne druge organizacije i dionike iz javnog, privatnog ili sektora civilnog društva.

Glavna svrha projekta je razvoj turističkog potencijala i, posljedično, turističke aktivnosti kroz ulaganje u kulturnu baštinu koji će dovesti do direktnog povećanja broja posjetitelja. Dugoročno, projekt će ostvariti dodatne gospodarske i društvene učinke stvaranjem novih radnih mjesta – direktnim zapošljavanjem u sklopu projekta, te indirektno kao posljedica razvoja turističkog sektora u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=d5e9f7a0-951f-4ef2-b3dc-0817ac9b5115

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X