Natječaji

Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru

Status

Zatvoren
28.06.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Poduzetništvo

Socijalna uključenost

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

7.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 26. siječnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom „Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru“.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru OPKK, SC 9b1 provodi Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Riječ je novom pristupu integriranih ulaganja u pet odabranih depriviranih pilot područja (Petrinja, Knin, Vukovar, Benkovac i Beli Manastir s Dardom), a s ciljem njihovog fizičkog, socijalnog i gospodarskog oporavka. Ulaganja se provode u različita područja koja su identificirana u Intervencijskom planu svakog odabranog pilot područja. U Intervencijskom planu Grada Vukovara i pratećem Akcijskom planu identificirana je potreba ulaganja u razvoj poduzetništva slijedom čega je ovaj Poziv usmjeren na povećanje kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području grada Vukovara.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 7.000.000,00 HRK

Vrste potpora: regionalne potpore i de minimis potpore (potpore male vrijednosti)

Predmet Poziva: Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Vukovara

Svrha (cilj) Poziva: Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Vukovara s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Poziv je objavljen u sustavu eFondovi na slijedećoj poveznici:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=94e33deb-9648-4a83-9c61-dcc5b61995ef&pozivVersionId=36edbc40-e8bb-40ef-887a-5e31f090ea5e

OBAVIJEST

Obavještavamo prijavitelje kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u Gradu Vukovaru“ (referenti broj: KK.08.2.1.13), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo Izmjenu Programa dodjele de minimis potpora za provedbu Intervencijskog plana Grada Vukovara (KLASA: 910-02/17-02/8, URBROJ: 538-08-2-2-1/281-20-27 od 16. ožujka 2020. godine) i Izmjene Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva za Grad Vukovar (KLASA: 910-02/17-02/8, URBROJ: 538-08-2-2-1/281-20-26 od 16. ožujka 2020. godine).

Naime, budući da je iskazani interes za dobivanje regionalnih državnih potpora temeljem Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva za Grad Vukovar bio znatno manji od interesa za dobivanjem de minimis potpora, Ministarstvo je u skladu s točkom 1.5. Uputa za prijavitelje odlučilo preraspodijeliti sredstva između pojedinih vrsta potpora na razini Poziva, dok je ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva ostao nepromijenjen.

Preostala raspoloživa sredstva regionalnih državnih potpora prenamijenjena su u  de minimis potpore te je u tom smislu donesena Izmjena Programa dodjele de minimis potpora za provedbu Intervencijskog plana Grada Vukovara (KLASA: 910-02/17-02/8, URBROJ: 538-08-2-2-1/281-20-27 od 16. ožujka 2020. godine.). U tijeku je nastavak donošenja Odluka o financiranju za zaprimljene projektne prijedloge koji su uspješno završili prethodne faze odabira.

O svim daljnjim koracima Korisnici će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte.

Izmijenjeni Programi potpora su objavljeni u sustavu eFondovi te su dostupni putem sljedeće poveznice:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=94e33deb-9648-4a83-9c61-dcc5b61995ef

VAŽNO – 5. IZMJENA POZIVA!

Dana 7. veljače 2019. godine objavljena je peta izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru“. Navedena izmjena se primjenjuje od 7. veljače 2019. godine.

Ovom izmjenom poziva donose se Dopune Programa dodjele de minimis potpora za provedbu Intervencijskog plana Grada Vukovara.

U dokumentaciji Poziva mijenjaju se sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje
  • Obrazac 3. Izjava prijavitelja
  • Prilog 7. Provjera prihvatljivosti i ocjenjivanje kvalitete.

Sažetak izmjena svih odredbi dokumentacije poziva dostupan je u dokumentu naziva PETA IZMJENA dokumentacije poziva.

Izmjena Poziva objavljena  je u sustavu eFondovi na poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=94e33deb-9648-4a83-9c61-dcc5b61995ef

VAŽNO – 4. IZMJENA POZIVA!

Dana 21.12.2018. godine objavljena je četvrta izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru“. Navedena izmjena se primjenjuje od 21.12.2018. godine.

Ovom izmjenom Poziva mijenja se Program dodjele de minimis potpora za provedbu Intervencijskog plana Grada Vukovara (dokument naziva Izmjene  Programa dodjele de minimis potpora za provedbu Intervencijskog plana Grada Vukovara).

Osim Programa dodjele de minimis potpora za provedbu Intervencijskog plana Grada Vukovara ovom izmjenom dokumentacije mijenjaju se i sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje
  • Obrazac 7. Provjera prihvatljivosti i ocjenjivanje kvalitete.

Izmjene svih odredbi dokumentacije poziva dostupne su u dokumentu naziva ČETVRTA IZMJENA dokumentacije poziva.

VAŽNA –  OBAVIJEST!

U skladu s točkom 3.3 Uputa za prijavitelje, Poziv na dostavu projektnih prijedloga KK.08.2.1.13 Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru obustavljen je na određeno vrijeme, jer je iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijava dosegnuo 200% ukupno raspoloživog iznosa Poziva.

VAŽNO – OBAVIJEST!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je način podnošenja projektnih prijava u sustavu eFondovi promijenjen.

Projektnu prijavu je prije podnošenja nužno staviti u status „Spremno za slanje“, pri čemu se vrše sve provjere Prijavnog obrasca. Opisana funkcionalnost je uvedena kako bi se provjere izvršile ranije i sustav eFondovi rasteretio prilikom podnošenja projektnih prijava.

Akcijska tipka za podnošenje projektnih prijava “Podnesi” izmještena je na početnu stranicu prijavitelja te će biti vidljiva samo Ovlaštenoj osobi nakon što se po ispunjavanju prijavnog obrasca odabere akcija “Spremi za slanje”.

Proces podnošenja detaljno je opisan u Korisničkom priručniku za prijavitelje dostupnom na javnom dijelu portala i na Vašem korisničkom sučelju.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

VAŽNO – OBAVIJEST!

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 21. svibnja 2018. godine objavilo verziju 15.0 obrasca Pitanja i odgovori kojom su nadopunjeni odgovori na pitanja pod rednim brojevima 26,27,29,32,i 34.

Pitanja i odgovori nalaze se na poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=94e33deb-9648-4a83-9c61-dcc5b61995ef

VAŽNO – 3. IZMJENA POZIVA!

Dana 30. svibnja 2018. godine objavljena je treća izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru“.

Ovom izmjenom Poziva mijenja se prijavni obrazac u kartici Pokazatelji i rezultati gdje se iz padajućeg izbornika briše pokazatelj 9b11:Smanjenje gubitka stanovništva u 5 pilot područja obuhvaćenih programom fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije te se podaci vezani uz praćenje istoga ne popunjavaju od strane potencijalnih prijavitelja.

Ističemo kako je za uspješno praćenje pokazatelja u prijavnom obrascu potrebno opisati doprinos minimalno jednom od pokazatelja iz Tablice 2. Pokazatelji neposrednih rezultata specifični za Poziv/Projekt Uputa za prijavitelje.

Opis ove izmjene Poziva dostupan je u dokumentu naziva TREĆA IZMJENA dokumentacije Poziva. Ostali dokumenti Poziva ostali su nepromijenjeni te su važeći dokumenti iz prethodno objavljene dokumentacije Poziva.

Ova izmjena Poziva nema utjecaja na projektne prijedloge u izradi.

Svi važeći dokumenti dostupni su na slijedećoj poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=94e33deb-9648-4a83-9c61-dcc5b61995ef

VAŽNO – 2. IZMJENA POZIVA!

Dana 17.5.2018. godine objavljena je druga izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru“. Navedena izmjena se primjenjuje od 17.5.2018. godine.

Početak zaprimanja projektnih prijedloga se pomiče na 14.6.2018. godine od 11:00 sati.

Izmjene svih odredbi dokumentacije poziva dostupne su u sažetku izmjena (dokument naziva DRUGA IZMJENA dokumentacije poziva).

Ovom izmjenom dokumentacije se mijenjaju sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje
  • Obrazac 1. Prijavni obrazac – elektronska verzija dostupna u sustavu eFondovi (http://efondovi.mrrfeu.hr)
  • Obrazac 3. Izjava Prijavitelja
  • Prilog 1. Posebni uvjeti Nacrt ugovora
  • Prilog 7. Provjera prihvatljivosti i ocjenjivanje kvalitete.

Izmjena Poziva objavljena  je u sustavu eFondovi na poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=94e33deb-9648-4a83-9c61-dcc5b61995ef

VAŽNO – 1. IZMJENA POZIVA

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru“, referentna oznaka: KK.08.2.1.13, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 27.4.2018. objavilo prvu izmjenu Poziva kojom se isključivo odgađa početak zaprimanja projektnih prijedloga s 30.4.2018. na 18.5.2018.

Najavljujemo kako će u narednom razdoblju biti objavljene nove izmjene manjeg značaja sa ciljem pojednostavljenja dokumentacije Poziva.

Izmjena poziva objavljena je na u sustavu eFondovi na poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=94e33deb-9648-4a83-9c61-dcc5b61995ef

 PITANJA I ODGOVORI 

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva kontinuirano postavljati pitanja, a najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na Poziv.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu:  
ipvukovar.poduzetnistvo@mrrfeu.hr

Pitanja i odgovore moguće je pronaći na poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=94e33deb-9648-4a83-9c61-dcc5b61995ef

 

Informativne radionice

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje održat će se 7. veljače 2018. od

11 h do 13 h u Vukovaru, Poslovno-inovacijski centar BIC-Vukovar, Konferencijska dvorana,

Gospodarska zona 15.

Sudjelovanje na info radionici potrebno je prijaviti na poveznici:

https://docs.google.com/forms/d/1WxPHXyS5lXxa6fAp_VrPM_l_IGYxeuE3FTtun2wJXUM/edit

Prezentacija s informativne radionice:

 

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X