Zapošljavanje žena s područja Knina, Biskupije, Kijeva i Civljana

Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u sklopu projekta Zapošljavanje žena s područja Knina, Biskupije, Kijeva i Civljana sukladno Postupcima … Continue reading Zapošljavanje žena s područja Knina, Biskupije, Kijeva i Civljana