Unaprijeđenje IKT infiastrukture za bolje poslovne rezultate

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.03.2.1.19.0002 (nije potpisan)

Naziv projekta

Unaprijeđenje IKT infiastrukture za bolje poslovne rezultate

OIB tvrtke ili organizacije

30532290707

Naziv tvrtke ili organizacije

Alarm automatika d.o.o.

Osoba za kontakt

Ana Srdoč

Lokacija

Primorsko-goranska , Rijeka

Kontakt telefon

0912233631

Email

anas@alarmautomatika.com

Vrsta nabave

Robe , Usluge

Datum objave

24. 10. 2019.

Rok za dostavu ponuda

04. 11. 2019.

Kratak opis nabave

Predmet nabave 2 kom. Gigabitni switch - 24 portni bez PoE 2 kom. 10 Gigabitni switch - 24 portni - bez PoE 2 kom. Gigabitni switch - 48 portni sa PoE 5 kom. Gigabitni switch - 48 portni bez PoE 2 kom. Kabel za switch 0.5m duljine 10/50/100G 2 kom. Kabel za switch 0.5m duljine 25G razdjelni 6 kom. Kabel za switch 0.5m duljine 10G 3 kom. Kabel za switch 1.5m duljine 10G 4 kom. Kabel za switch 2m duljine 10G 2 kom. Modul za proširenje routera 1 kom. Mrežni router 2 kom. Radna stanica Radovi na serverskoj infrastrukturi 2 kom. Server za hiperkonvergenciju 4 kom. SFP+ Transciever 3 kom. Software za sigurnosno kopiranje i pohranu podataka 1 kom. Vatrozid Tehnička komponenta predmeta nabave opisana je u Prilogu 6. – Tehničke specifikacije Dokumentacije za nadmetanje. U Prilogu 6. navedena je količina predmeta nabave te detaljne tehničke specifikacije stavki predmeta nabave.

Priloženi dokumenti

DZN-Alarma automatika 4.rar


Dokumentacija za nadmetanje IKT 4/2019
Datum: 24.10.2019.

Odluka o poništenju postupka nabave-4-2019.pdf


Odluka o poništenju nabave
Datum: 7.11.2019.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X