Unapređenje tehničke i IKT-infrastrukture

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.11.1.1.01.0640

Naziv projekta

Unapređenje tehničke i IKT-infrastrukture

OIB tvrtke ili organizacije

36650377505

Naziv tvrtke ili organizacije

GPT Đurasek d.o.o.

Osoba za kontakt

Mario Ferić

Lokacija

Varaždinska , Ivanec

Kontakt telefon

+385 (0) 42 800 070

Email

mario@gptdurasek.com

Vrsta nabave

Robe , Usluge

Datum objave

11. 10. 2021.

Rok za dostavu ponuda

20. 10. 2021.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je stroj za višeigleno proštepavanje tkanina sukladno Tehničkim specifikacijama (Prilog V) i Troškovniku (Prilog VI). Nabava se sastoji od dvije stavke: 1) stroja za višeigleno proštepavanje tkanina sa funkcijama odrezivanja bočnih ivica tkanina, sa kontinuiranim uzdužnim rezanjem tkanine te uređajem sa poprečnim odrezom tkanine na željenu dužinu – sve u kompletu; 2) edukacije za tehnologiju CAD proštep./ The subject of procurement is a Continuous Multineedle Machine in accordance with the Technical Specifications (Annex V) and the Cost Sheet (Annex VI). The procurement consists of a: 1) machine for multineedle quilting, edge trimming, continuous fabric slitting and fabric cross cutting - all in one machine system, and 2) education for CAD stitch technology. Predmet nabave nije podijeljen u grupe. Ponuditelj mora dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupni predmet nabave kako je detaljno opisano u prilozima. / The subject of procurement is not divided into groups. The tenderer must submit only one tender for the entire subject of procurement as described in detail in the annexes. Predmet nabave potrebno je ponuditi u skladu s tehničkim uputama priloženim u ovom Pozivu i ostalim važećim hrvatskim normama i pravilima struke. / The subject of procurement must be offered in accordance with the technical instructions attached to this Call and other applicable Croatian norms and rules of the profession.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X