Povećanje kapaciteta i tehnološka optimizacija za održivu globalnu konkurentnost društva Rasco d.o.o.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.03.2.1.15.0061

Naziv projekta

Povećanje kapaciteta i tehnološka optimizacija za održivu globalnu konkurentnost društva Rasco d.o.o.

OIB tvrtke ili organizacije

12710048305

Naziv tvrtke ili organizacije

Rasco d.o.o.

Osoba za kontakt

Ružica Petričec Fabijanec

Lokacija

Koprivničko-križevačka , Kalinovac

Kontakt telefon

+385 (48) 883-112

Email

rpetricec@rasco.hr

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

19. 03. 2020.

Rok za dostavu ponuda

08. 04. 2020.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je 1 (jedan) stroj za obrušavanje koji je potreban za jačanje proizvodnih kapaciteta u odjelu bravarije. Stroj će se koristiti za kidanje srhova i zaobljivanje rubova nakon plazma i laserskog rezanja, čime će se omogućiti brže i efikasnije obavljanje poslova u odnosu na ručni rad. Budući da predstavlja povezanu funkcionalnu cjelinu, predmet nabave nije podijeljen u grupe i Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave. U predmet nabave uključena je dostava stroja na lokaciju Naručitelja te njegova instalacija. Ponuđena roba mora biti nova. Naziv i sjedište Naručitelja: RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o., Kolodvorska 120 b, 48361 Kalinovac

Priloženi dokumenti

Dokumentacija za nadmetanje_stroj za obrusavanje.zip


Dokumentacija s prilozima
Datum: 19.3.2020.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X