Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvtrke Svijet dekora

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Da

Broj ugovora

KK.04.1.1.01.0027

Naziv projekta

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvtrke Svijet dekora

OIB tvrtke ili organizacije

64651746464

Naziv tvrtke ili organizacije

SVIJET DEKORA D.O.O.

Osoba za kontakt

BISERKA KATUNAR

Lokacija

Karlovačka , Draganić

Kontakt telefon

+385(47)715-058

Email

wodecor@wodecor.com

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

05. 12. 2018.

Rok za dostavu ponuda

27. 12. 2018.

Kratak opis nabave

Predmet nabave su postavljanje fotonaponske elektrane snage 25kW na proizvodnoj zgradi tvrtke Svijet dekora d.o.o., postavljanje dizalice topline za objekt proizvodnog pogona tvrtke Svijet dekora d.o.o., te zamjena rasvjete u proizvodnom objektu tvrtke Svijet dekora d.o.o. Naručitelj provodi Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Svijet Dekora“ referentne oznake poziva KK.04.1.1.01 prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X