“Podravski namještaj”

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

N/P

Naziv projekta

“Podravski namještaj”

OIB tvrtke ili organizacije

97338107013

Naziv tvrtke ili organizacije

JAVOROVIĆ d.o.o.

Osoba za kontakt

Dražen Rođak

Lokacija

Virovitičko-podravska , Virovitica

Kontakt telefon

+385 91 620 1798

Email

nabava@javorovic.hr

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

24. 12. 2019.

Rok za dostavu ponuda

15. 01. 2020.

Kratak opis nabave

Naručitelj provodi projekt “Podravski namještaj” sukladno uvjetima Poziva na dostavu projektnih prijedloga B-Light 2018-LPP1-013. The client implements the project “Podravski namještaj” in accordance with the terms of the Call for Proposals of the B-Light proposal 2018-LPP1-013. Predmet nabave je nabava, dobava, montaža/instalacija horizontalnog rasjekača sa opremom, te edukacija zaposlenika za rad s opremom. The subject of procurement is the procurement, supply, installation / installation of horizontal cutter with equipment., and education of employees to work with equipment. Ponuditelji su obvezni ponuditi cjelokupni predmet nabave tražen ovim postupkom. Tenderers are obliged to offer the entire procurement subject required by this procedure. Obavijest o nabavi (Javno nadmetanje) sukladno Prilogu 4 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN), objavljeno u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga B Light Grant Sheme - projekt kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća (MSP) na pograničnom području Mađarska – Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. The Procurement notification (Public Tender) pursuant to Annex 4 of the Rules on Conducting the Procurement Procedures for non-purchasing organisations (NPOs), published within the Call for Proposals B Light Grant Scheme - project for financing the cooperation of SMEs – Light Beneficiaries in the Hungary-Croatia border area within the Interreg V-A Hungary-Croatia Cooperation Program 2014-2020.

Priloženi dokumenti

Javorovic OON - v1.pdf


Obavijest o nabavi
Datum: 24.12.2019.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA.xlsx


Prilog 1 - tehnička specifikacija
Datum: 24.12.2019.

Odluka o odabiru ponuditelja.pdf


Odluka o odabiru ponuditelja u provedenoj nabavi iz Priloga 4. za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi
Datum: 20.1.2020.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X