Poboljšanje učinkovitosti poslovnih procesa i održivosti poslovanja primjenom normi ISO 9001 i ISO 14001

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.03.2.1.14.0338

Naziv projekta

Poboljšanje učinkovitosti poslovnih procesa i održivosti poslovanja primjenom normi ISO 9001 i ISO 14001

OIB tvrtke ili organizacije

62531096862

Naziv tvrtke ili organizacije

Termodinamika d.o.o.

Osoba za kontakt

Karlo Pavela

Lokacija

Splitsko-dalmatinska , Split

Kontakt telefon

+38521531379

Email

direktor@termodinamika.hr

Vrsta nabave

Usluge

Datum objave

13. 01. 2021.

Rok za dostavu ponuda

22. 01. 2021.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je podijeljen u dvije grupe od čega: - Grupa 1 sadrži: savjetodavne usluge za usklađenje sa zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001 sukladno Troškovniku koji čini Prilog IV a ovog Poziva na dostavu ponuda. - Grupa 2 sadrži: edukaciju djelatnika, neophodna za uvođenje sustava upravljanja procesima, kvalitetom i okolišem te edukaciju za osposobljavanje unutrašnjih auditora sukladno Troškovniku koji čini Prilog IV b ovog Poziva na dostavu ponuda. Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jednu grupu nabave, više grupa ili sve grupe predmeta nabave.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X