Poboljšanje IKT infrastrukture HELB-a

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.03.2.1.19.0745

Naziv projekta

Poboljšanje IKT infrastrukture HELB-a

OIB tvrtke ili organizacije

38935991904

Naziv tvrtke ili organizacije

HELB d.o.o.

Osoba za kontakt

Juraj Badalić, ing. inf. tehn.

Lokacija

Zagrebačka , Brckovljani

Kontakt telefon

+385 99 6094 351

Email

juraj.badalic@helb.hr

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

29. 09. 2020.

Rok za dostavu ponuda

09. 10. 2020.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je IKT oprema čija specifikacija je utvrđena uvažavajući načela razmjernosti te racionalnog i efikasnog trošenja javnih sredstava postignutom izbjegavanjem nabave opreme koja nije kompatibilna sa postojećim informatičkim sustavom. Predmet nabave je podijeljen u 2 grupe: • 1. grupa predmeta naziva Server i UPS uključuje sljedeće stavke: 1) Serversku opremu (1 kom), 2) UPS napajanje (2 kom); • 2. grupa predmeta nabave naziva Licenca softvera za povezivanje korisnika sa serverom, uključuje sljedeću stavku: 3) Licencu softvera za povezivanje korisnika sa serverom (25 kom). Za kompletnu konfiguraciju stavki iz 1. grupe predmeta nabave ponuditelj mora ponuditi jedinstveno jamstvo po stavci. Za traženi softver stavke iz 2. grupe predmeta nabave ponuditelj mora ponuditi jednogodišnju licencu. Ponuditelj može dostaviti ponudu za jednu ili obje grupe predmeta nabave, uz koju može priložiti dodatne tehničke specifikacije proizvođača ukoliko smatra da one mogu dodatno pojasniti predmet nabave. Ponuditelji moraju ponuditi robu sukladno Tehničkim specifikacijama koje se nalaze u prilogu VI. i Troškovniku koji čini prilog VII. ovog Poziva.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X