Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
05. 10. 2018.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
KK.03.2.1.09.0003
Naziv tvrtke ili organizacije
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Grad
Zagreb

organizacija seminara za MSP: „Uvjeti poslovanja u Njemačkoj“ – usluge:
– vanjskog stručnjaka za sve poslove organiziranja seminara
– osmišljavanje programa seminara i osiguranje stručnih predavača za tri seminarske teme:
– gospodarski odnosi Hrvatske i Njemačke
– uvjeti poslovanja u Njemačkoj
– pružanje usluga u Njemačkoj
– organizacije dolaska predavača (honorar, smještaj, organizacija puta i putni troškovi)
– osiguranje prevoditelja za njemački jezik (simultano) i potrebne opreme za prevoditelje
– organizacija cateringa

Rok za dostavu ponuda
10. 10. 2018.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
01-2018
Naziv tvrtke ili organizacije
Riječka nadbiskupija
Grad
Rijeka

Naziv nabave: Nabava dizala. Predmet nabave: Nabava, isporuka i ugradnja osobnog dizala visoke energetske učinkovitosti za Dom za dementne osobe u Rijeci.

Rok za dostavu ponuda
09. 10. 2018.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
UP.04.2.1.02.0175
Naziv tvrtke ili organizacije
ŽENA
Grad
Drniš

Osposobljavanje/usavršavanje studenata, nastavnika i djelatnika organizacija civilnog društva za izradu i provedbu projekata temeljem natječaja OP ruralni razvoj jedinstvene
referentne oznake UP.04.2.1.02.0175 u okviru projekta “MA DA – Mladi, A Društveno Angažirani” kojeg provodi udruga “Žena” iz Drniša u partnerstvu s Veleučilištem “Marko Marulić” iz Knina.

Rok za dostavu ponuda
19. 10. 2018.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
K.K.04.1.1.01.0020
Naziv tvrtke ili organizacije
Saponia d.d.
Grad
Osijek

Predmet nabave je dobava stroja za proizvodnju PET boca i pripadajuće opreme i dobava dodatnih alata za stroj za proizvodnju boca.

Broj nabave: 04/18

Postupak po kojem se provodi nabava: Obavijest o nabavi sukladno dokumentu: „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“

Predmet nabave podijeljen je u slijedeće grupe:
Grupa 1. Nabava tehnološke opreme: • Dobava i puštanje u rad stroja za proizvodnju boca iz predoblika s jednim alatom za boce • Dobava preferencijalnog grijanja za stroj • Dobava hladnjaka za stroj
Grupa 2. Nabava alata za stroj

Ponuditelj može dati ponudu za jednu, i/ili obje grupe nabave.

Sa odabranim ponuditeljem/ima sklopit će se Ugovor o nabavi robe.

Ponuda mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, najkasnije do 19.10.2018. u 12:00 sati. na adresi Naručitelja,Matije Gupca 2, 31 000 Osijek, s jasnom naznakom predmeta nabave „Nabava 4. Dobava stroja za proizvodnju PET boca i pripadajuće opreme i dobava dodatnih alata za stroj za proizvodnju boca“ i napomenom „NE OTVARAJ“. Na koverti je potrebno istaknuti i grupu/e nabave za koju/e se podnosi ponuda, a na poleđini je potrebno naznačiti i naziv i adresu ponuditelja.

Sve ponude koje Naručitelj primi nakon isteka roka za dostavu ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i bit će neotvorene vraćene ponuditelju.

Rok za dostavu ponuda
15. 10. 2018.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
-
Naziv tvrtke ili organizacije
Ember kamin d.o.o.
Grad
Velika

Broj nabave: KK.03.2.1.10-24092018
Predmet nabave je nabava aparata za MIG/MAG zavarivanje s kablovima i robotske stanice za zavarivanje, aparata za TIG zavarivanje s kablovima i nabava, ugradnja i puštanje u rad plinskih grijača zraka, sukladno tehničkim specifikacijama i troškovniku.
Predmet nabave isporučiti će se na adresi Industrijska 7, 34 330 Velika.

Predmet nabave je podijeljen u sljedeće grupe nabave:
Grupa 1 – Aparat MIG/MAG zavarivanje s kablovima i robotska stanica za zavarivanje
Grupa 2 – Aparat za TIG zavarivanje s kablovima
Grupa 3 – Nabava, ugradnja i puštanje u rad plinskih grijača zraka

Rok za dostavu ponuda
10. 10. 2018.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
KK.01.2.1.01.0036
Naziv tvrtke ili organizacije
INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.
Grad
Zagreb

Predmet nabave su usluge CNC obrade za potrebe razvoja alpha prototipa robotskog sustava.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 125.000,00 HRK bez PDV-a.
Predmet nabave obuhvaća usluge CNC strojne obrade konstrukcijskih elemenata (pozicija) odvajanjem čestica i bez odvajanja čestica u svrhu postizanja željenih geometrijskih (dimenzije) i mikrogeometrijskih (hrapavost površine) karakteristika predmetnih konstrukcijskih elemenata. Usluge strojne obrade pozicija odvajanjem čestica uključuju tokarenje, glodanje, bušenje, poliranje i lepanje.
Usluge strojne obrade pozicija bez odvajanja čestica uključuju hladno oblikovanje i savijanje predmetnih konstrukcijskih elemenata (pozicija).
Predmet nabave nije podijeljen na grupe, Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave.

Rok za dostavu ponuda
05. 10. 2018.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.01.2.1.01.0105
Naziv tvrtke ili organizacije
ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Grad
Prelog

Predmet nabave je stroj za rezanje sukladno Pravilima za Neobveznike Javne nabave (Model Nabave:
Ekonomski najpovoljnija ponuda) što uključuje isporuku, održavanje stroja u jamstvenim rokovima i
trening osoblja našeg društva za rad na stroju.

Količina predmeta nabave: 1 stroj za rezanje s potrebnom instalacijskom i drugom opremom.
Tehničke specifikacije: Detaljna specifikacija predmeta nabave sadržana je u Dokumentaciji za
nadmetanje s pripadajućim prilozima.

Postupak Nabave: obavijest o nabavi s namjerom sklapanja ugovora o nabavi robe.

Rok za dostavu ponuda
15. 10. 2018.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
n/p
Naziv tvrtke ili organizacije
OMEGA d.o.o.
Grad
Breznica

Nabava alata i strojeva u sklopu projekta „Jačanje tržišne pozicije društva Omega d.o.o. povećanjem proizvodnih kapaciteta“ koji je prijavljen za financiranje u sklopu Poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Predmet nabave podijeljen je na 4 grupe:

• Grupa 1.Kran
• Grupa 2. CNC plazma rezač
• Grupa 3. Linija za zavarivanje
• Grupa 4. Automatski dodavač na prešu.

Pretraži

Pretraži

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Arhiva nabava

Sve nabave objavljene do 18.12.2017. možete pregledati ovdje.

Arhiva nabava

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X