Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
24. 05. 2021.
Vrsta nabave
Radovi
Broj ugovora
KK.02.1.1.0002
Naziv tvrtke ili organizacije
A1 Hrvatska d.o.o.
Grad
Zagreb

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave obuhvaća projektiranje, izgradnju i opremanje pasivnom opremom infrastrukture fiksne širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije na području klastera Ivanić-Grad. Predmet nabave uključuje sljedeće:
1. Projektiranje i ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti za fiksnu mrežu temeljem priloženog projektnog zahtjeva Naručitelja (Idejnog rješenja):
a. izvidi na terenu, geodetski radovi i sve ostale pripremne aktivnosti – Izvođač je dužan o svom trošku provesti sve predradnje nužne za izradu sve projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola zaključno s ishođenjem uporabne dozvole (ako je primjenjivo), što uključuje ishođenje dokaza prava gradnje kao obvezni prilog zahtjevu za građevinsku dozvolu te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na bazi služnosti za sve nekretnine koje zauzima planirana gradnja EKI;
b. idejni projekt – izrada izmjena i/ili dopuna postojećeg Idejnog rješenja i/ili izrada novog idejnog projekta, ako Izvođač smatra da je potrebno;
c. izrada glavnog projekta, ako je primjenjivo;
d. ishođenje svih potrebnih odobrenja, suglasnosti i dozvola;
e. Izrada svih potrebnih izvedbenih projekata, ukoliko je primjenjivo;
f. Izrada projekata izvedenog stanja.
Projektiranje i ishođenje dozvola uključuje i aktivno sudjelovanje Izvođača u definiranju optimalnih trasa te prema potrebi izmjene istih, a na temelju analize stanja imovinskopravnih odnosa u suradnji s Naručiteljem.
2. Izgradnja i opremanje infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije:
a. Izgradnja i opremanje fiksne mreže:
i. izgradnja i opremanje pristupnih čvorova;
ii. kopanje rovova i sanacija tla;
iii. nabava i ugradnja zdenaca kabelske kanalizacije (KK);
iv. nabava i postavljanje opreme za KK;
v. nabava i polaganje kabela u KK;
vi. nabava i postavljanje stupova zračne mreže;
vii. nabava i postavljanje kabela zračne mreže po stupovima;
b. izgradnja završnih dijelova mreže (privoda) od spojnog mjesta do lokacije korisnika;
3. Primopredaja i otklanjanje eventualnih nedostataka.
Radovi se izvode po sustavu obračuna “ključ u ruke” sukladno odredbama članka 630. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), što uključuje sve radove do potpune funkcionalnosti fiksne širokopojasne pristupne mreže na području obuhvaćenom Planom razvoja širokopojasne infrastrukture na području Ivanić-Grada.
Predmet nabave nije podijeljen u grupe budući da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu i funkcionalnu cjelinu.

Rok za dostavu ponuda
24. 05. 2021.
Vrsta nabave
Radovi
Broj ugovora
KK.02.1.1.0001 / KK.02.1.1.0003
Naziv tvrtke ili organizacije
A1 Hrvatska d.o.o.
Grad
Zagreb

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave obuhvaća projektiranje, izgradnju i opremanje pasivnom opremom infrastrukture fiksne širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije na području Grada Solina (Grupa 1) i Grada Kaštela (Grupa 2). Predmet nabave uključuje sljedeće:
1. Projektiranje i ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti za fiksnu mrežu temeljem priloženog projektnog zahtjeva Naručitelja (Idejnog rješenja):
a. izvidi na terenu, geodetski radovi i sve ostale pripremne aktivnosti – Izvođač je dužan o svom trošku provesti sve predradnje nužne za izradu sve projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola zaključno s ishođenjem uporabne dozvole (ako je primjenjivo), što uključuje ishođenje dokaza prava gradnje kao obvezni prilog zahtjevu za građevinsku dozvolu te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na bazi služnosti za sve nekretnine koje zauzima planirana gradnja EKI;
b. idejni projekt – izrada izmjena i/ili dopuna postojećeg Idejnog rješenja i/ili izrada novog idejnog projekta, ako Izvođač smatra da je potrebno;
c. izrada glavnog projekta, ako je primjenjivo;
d. ishođenje svih potrebnih odobrenja, suglasnosti i dozvola;
e. Izrada svih potrebnih izvedbenih projekata, ukoliko je primjenjivo;
f. Izrada projekata izvedenog stanja.
Projektiranje i ishođenje dozvola uključuje i aktivno sudjelovanje Izvođača u definiranju optimalnih trasa te prema potrebi izmjene istih, a na temelju analize stanja imovinskopravnih odnosa u suradnji s Naručiteljem.
2. Izgradnja i opremanje infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije:
a. Izgradnja i opremanje fiksne mreže:
i. izgradnja i opremanje pristupnih čvorova;
ii. kopanje rovova i sanacija tla;
iii. nabava i ugradnja zdenaca kabelske kanalizacije (KK);
iv. nabava i postavljanje opreme za KK;
v. nabava i polaganje kabela u KK;
vi. nabava i postavljanje stupova zračne mreže;
vii. nabava i postavljanje kabela zračne mreže po stupovima;
b. izgradnja završnih dijelova mreže (privoda) od spojnog mjesta do lokacije korisnika;
3. Primopredaja i otklanjanje eventualnih nedostataka.
Radovi se izvode po sustavu obračuna “ključ u ruke” sukladno odredbama članka 630. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), što uključuje sve radove do potpune funkcionalnosti fiksne širokopojasne pristupne mreže na području obuhvaćenom Planom razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Solina i Grada Kaštela.
Predmet nabave podijeljen je u dvije grupe:
Grupa 1) Projektiranje, izgradnja i opremanje pasivnom opremom infrastrukture fiksne širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije na području Grada Solina
Grupa 2) Projektiranje, izgradnja i opremanje pasivnom opremom infrastrukture fiksne širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije na području Grada Kaštela
Svaka od grupa predmeta nabave predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu i funkcionalnu cjelinu, odnosno čini jedan funkcionalni i tehnički sustav glede kojega je potrebno ostvariti visoki stupanj koordinacije (posebno za projektiranje, ishođenje dozvola, i izvođenje radova).
Ponude se mogu podnijeti za jednu ili obje grupe predmeta nabave.

Rok za prijavu je unutar 30 dana
Pretplati se na ovu nabavu

Pretplatite se

Pretplatite se na obavijesti za sve nabave kako bi ubuduće na email adresu dobili obavijesti o novim nabavama.

Niste potvrdili recaptchu

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X