Nabava potrošnog medicinskog materijala za provedbu industrijskog istraživanja u sklopu projekta „Radiochirurgia – Zraka nade“, Grupa 2. Zlatna zrnca i dozimetrijski filmovi

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.01.2.1.02.0162

Naziv projekta

Nabava potrošnog medicinskog materijala za provedbu industrijskog istraživanja u sklopu projekta „Radiochirurgia – Zraka nade“, Grupa 2. Zlatna zrnca i dozimetrijski filmovi

OIB tvrtke ili organizacije

59047462322

Naziv tvrtke ili organizacije

Specijalna bonica Radiochirurgia Zagreb

Osoba za kontakt

Martina Švegovec

Lokacija

Zagrebačka , Sveta Nedelja

Kontakt telefon

+385 1 6431 871

Email

info@temporis.hr

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

24. 11. 2021.

Rok za dostavu ponuda

07. 12. 2021.

Kratak opis nabave

Grupa 2. Zlatna zrnca i dozimetrijski filmovi Predmet nabave su zlatna zrnca i dozimetrijski filmovi u sklopu projekta „Radiochirurgia - Zraka nade“ sufinanciranog sredstvima iz EU fondova. Predmet nabave podrazumijeva isporuku zlatnih zrnca i dozimetrijskih filmova na mjesto isporuke iz točke 2.3. Poziva na dostavu ponuda. Detaljne informacije o vrsti, opsegu, prirodi i količini predmeta nabave dostupne su u Prilogu 4. Troškovnik za Grupu 2.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X