Komercijalizacija inovativnih fermentiranih mikronapitaka CIDRANI Sour Mylk

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

NPOO.C1.1.2.R2-I5.01

Naziv projekta

Komercijalizacija inovativnih fermentiranih mikronapitaka CIDRANI Sour Mylk

OIB tvrtke ili organizacije

89473677493

Naziv tvrtke ili organizacije

Cidrani d.o.o.

Osoba za kontakt

Nika Pintar

Lokacija

Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon

0955212510

Email

nika@cidrani.com

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

11. 08. 2022.

Rok za dostavu ponuda

19. 08. 2022.

Kratak opis nabave

Pilot linija (tehnološki proces i oprema): Za uspostavu novog proizvodnog procesa (punjenje i pakiranje), bit će potrebno nabaviti opremu za pilot liniju. Predmet nabave je stroj za punjenje i pakiranje. Svi detalji i opisi detaljno su navedeni u projektnoj dokumentaciji (Poziv i Prilozi).

Priloženi dokumenti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA FINAL.pdf


Detaljna natječajna dokumentacija
Datum: 11.8.2022.

PRILOZI FINAL.docx


Prilozi uz dokumentaciju. Ispunjava Ponuditelj.
Datum: 11.8.2022.

Nabava Odluka.pdf


Odluka o nabavi
Datum: 22.8.2022.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X