Klinička i molekularna fenotipizacija osteoartritisa: personalizirani pristup dijagnostici i liječenju

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Da

Broj ugovora

KK 01.2.1.02.0173

Naziv projekta

Klinička i molekularna fenotipizacija osteoartritisa: personalizirani pristup dijagnostici i liječenju

OIB tvrtke ili organizacije

09146496654

Naziv tvrtke ili organizacije

LABENA d.o.o.

Osoba za kontakt

Mario Dananić

Lokacija

Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon

+385 997044700

Email

mario.dananic@labena.hr

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

17. 03. 2023.

Rok za dostavu ponuda

28. 03. 2023.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je pomoćni potrošni materijal za miRNA izolaciju, sa tehničkim specifikacijama detaljno opisanima u Prilogu 2. Tehničke karakteristike, a koji čini sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponude. Potrošni materijal se nabavlja za potrebe provedbe projekta: „Klinička i molekularna fenotipizacija osteoartritisa: personalizirani pristup dijagnostici i liječenju“. Predmet nabave uključuje nabavu, te isporuku potrošnog materijala FCO kupac. U ponudi moraju biti ponuđene sve stavke za svu opremu na način kako je to definirano u troškovniku

Priloženi dokumenti

Poziv na dostavu ponude.docx


Poziv na dostavu ponude
Datum: 17.3.2023.

Prilog 2- Tehničke specifikacije.xlsx


Prilog 2- Tehničke specifikacije
Datum: 17.3.2023.

Prilog 3- Troškovnik.docx


Prilog 3- Troškovnik
Datum: 17.3.2023.

Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju.docx


Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju
Datum: 17.3.2023.

Prilog 5 - Izjava ponuditelja.docx


Prilog 5 - Izjava ponuditelja
Datum: 17.3.2023.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X