„KLIK Pula – Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula“

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

UP.03.3.1.05

Naziv projekta

„KLIK Pula – Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula“

OIB tvrtke ili organizacije

25190869349

Naziv tvrtke ili organizacije

Maistra d.d.

Osoba za kontakt

Elena Cerin

Lokacija

Istarska , Rovinj-Rovigno

Kontakt telefon

+38552800291

Email

natjecaj.klik@maistra.hr

Vrsta nabave

Usluge

Datum objave

09. 06. 2021.

Rok za dostavu ponuda

30. 06. 2021.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je usluga izrade 56 edukativnih video film materijala u sklopu projekta KLIK Pula Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula“. Detaljna specifikacija traženih usluga nalazi se u Dokumentaciji za nadmetanje. Usluge se izvode sukladno vrstama, opsegu i količinama predmeta nabave kako je iskazano u prilogu 2. (Troškovnik) Dokumentacije za nadmetanje.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X