JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA AT d.o.o. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI POPRAVAKA I ODRŽAVANJA MOTORNIH VOZILA

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.08.2.1.16.0041

Naziv projekta

JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA AT d.o.o. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI POPRAVAKA I ODRŽAVANJA MOTORNIH VOZILA

OIB tvrtke ili organizacije

28830868138

Naziv tvrtke ili organizacije

AT d.o.o. za proizvodnju, prijevoz, trgovinu i usluge

Osoba za kontakt

Nada Radoš

Lokacija

Sisačko-moslavačka , Petrinja

Kontakt telefon

0989808332

Email

autoservis.at@gmail.com

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

20. 11. 2023.

Rok za dostavu ponuda

30. 11. 2023.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je dobava, instalacija i puštanje u rad samoposlužne autopraonice na čestici k.č.br. 979 (4874/3) k.o. Petrinja, u vlasništvu poduzeća AT d.o.o. na adresi Sisačka 117, Petrinja, a prema pravomoćnoj Građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/21-01/000034, URBROJ: 2176-6-07/2-22-0021 izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne djelatnosti pri Gradu Petrinji. Detaljni opis samoposlužne autopraonice propisan je Glavnim projektom Z.O.P: AP-PT i pripadajućim troškovnikom. Radi se o ponovljenom postupku nabave za Grupu 2 iz Poziva na dostavu ponude evidencijskog broja 02-2023 objavljenog 12. travnja 2023. godine na stranici strukturnifondovi.hr. Svi potrebni građevinski radovi koji prethode dobavi, instalaciji i puštanju u rad samoposlužne autopraonice su izvedeni. Tehničke specifikacije, opis posla kao i sve relevantne tehničke pojedinosti predmeta nabave naveden je u troškovniku koji je prilog ovog Poziva na dostavu ponuda (Prilog 3) i Glavnom projektu Z.O.P: AP-PT glavnog projektanta Milenko Grubić, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja: G 1082 i koji sadržava šest mapa, a koji je prilog ovog Poziva na dostavu ponuda (Prilog 5 – Glavni projekt). Predmet nabave iz ovog Poziva nije podijeljen u grupe. Predmet nabave predstavlja jednu jedinstvenu funkcionalnu tehničku i tehnološku cjelinu i s odabranim ponuditeljem će sklopiti jedan ugovor za cjeloviti predmet nabave.

Priloženi dokumenti

PDP AT d.o.o. - ponovljeni postupak za Grupu 2.pdf


PDP - ponovljeni postupak za Grupu 2
Datum: 20.11.2023.

Prilog 1 - Ponudbeni list za Grupu 2.docx


Ponudbeni list
Datum: 20.11.2023.

Prilog 2. Izjava ponuditelja.docx


Izjava ponuditelja
Datum: 20.11.2023.

Prilog 4 -Građevinska dozvola s potvrdom pravomoćnosti.pdf


Građevinska dozvola s potvrdom pravomoćnosti
Datum: 20.11.2023.

Prilog 5 - GLAVNI PROJEKT.zip


Glavni projekt
Datum: 20.11.2023.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X