Jačanje konkurentnosti kroz diverzifikaciju poslovanja poduzeća CUBANO UGOSTITELJSTVO d.o.o.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.08.2.1.16.0015

Naziv projekta

Jačanje konkurentnosti kroz diverzifikaciju poslovanja poduzeća CUBANO UGOSTITELJSTVO d.o.o.

OIB tvrtke ili organizacije

60452231816

Naziv tvrtke ili organizacije

CUBANO UGOSTITELJSTVO d.o.o.

Osoba za kontakt

Emina Osmančević

Lokacija

Sisačko-moslavačka , Petrinja

Kontakt telefon

0981659991

Email

mehovelic1972@gmail.com

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

31. 01. 2023.

Rok za dostavu ponuda

13. 02. 2023.

Kratak opis nabave

Predmeti nabave su jedan (1) Radni stroj rovokopač-utovarivač s pripadajućom opremom za rad i jedno (1) Radno vozilo s kranom. Roba mora biti nova i nekorištena. Predmeti nabave su podijeljeni u dvije (2) grupe kako bi se omogućilo sudjelovanje što većeg broja gospodarskih subjekata. Grupe predmeta nabave određene su kako slijedi: Grupa 1: Radni stroj rovokopač-utovarivač s pripadajućom opremom za rad; Grupa 2: Radno vozilo s kranom. Predmeti nabave su detaljno opisani u točci 2.1 Poziva na dostavu ponuda, te u Prilogu 3A za Grupu 1 i Prilogu 3B za Grupu 2.

Priloženi dokumenti

Poziv na dostavu ponuda 02-2023.pdf


Poziv na dostavu ponuda
Datum: 31.1.2023.

Ponudbena dokumentacija za Grupu 1.zip


Prilog 1A, Prilog 2, Prilog 3A, Prilog 4A
Datum: 31.1.2023.

Ponudbena dokumentacija za Grupu 2.zip


Prilog 1B, Prilog 2, Prilog 3B, Prilog 4B
Datum: 31.1.2023.

Odluka o odabiru za Grupu 1.pdf


Odluka o odabiru za Grupu 1
Datum: 14.2.2023.

Odluka o odabiru za Grupu 2.pdf


Odluka o odabiru za Grupu 2
Datum: 14.2.2023.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X