Jačanje konkurentnosti društva Cognitio elektronika d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.11.1.01.0858

Naziv projekta

Jačanje konkurentnosti društva Cognitio elektronika d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

OIB tvrtke ili organizacije

77818820858

Naziv tvrtke ili organizacije

Cognitio elektronika d.o.o.

Osoba za kontakt

Marija Krpan

Lokacija

Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon

0915244571

Email

marija@starkelectronics.hr

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

20. 11. 2023.

Rok za dostavu ponuda

29. 11. 2023.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je Nabava dodatne opreme za proizvodni pogon te se dijeli u tri (3) grupe predmeta nabave kako slijedi: - Grupa 1: Nabava radnih stolova; - Grupa 2: Nabava alata i opreme za CNC stroj; - Grupa 3: Nabava alata i opreme za radne faze procesa. Ponuditelj može ponuditi ponudu za jednu ili više grupa predmeta nabave. Detaljan opis predmeta nabave i količina predmeta nabave po grupama predmeta nabave navedene su prilozima, odnosno tehničke specifikacije određene su Tehničkim specifikacijama (Prilog 2) i Troškovnikom (Prilog 3) koji su sastavni dio ovog Poziva.

Priloženi dokumenti

Poziv na dostavu ponuda


Poziv na dostavu ponuda
Datum: 20.11.2023.

Prilog-1 Ponudbeni list Grupa 1


Prilog-1 Ponudbeni list Grupa 1
Datum: 20.11.2023.

Prilog-1 Ponudbeni list Grupa 2


Prilog-1 Ponudbeni list Grupa 2
Datum: 20.11.2023.

Prilog-1 Ponudbeni list Grupa 3


Prilog-1 Ponudbeni list Grupa 3
Datum: 20.11.2023.

Prilog-2 Tehničke specifikacije


Prilog-2 Tehničke specifikacije
Datum: 20.11.2023.

Prilog-3 Troskovnik


Prilog-3 Troskovnik
Datum: 20.11.2023.

Prilog-4 Izjava o nepostojanju osnova za iskljucenje


Prilog-4 Izjava o nepostojanju osnova za iskljucenje
Datum: 20.11.2023.

Prilog-5 Izjava o ekonomskoj i financijskoj sposobnosti


Prilog-5 Izjava o ekonomskoj i financijskoj sposobnosti
Datum: 20.11.2023.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X