Izgradnja otočne fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju SE Sedmo nebo

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

K.K.04.1.2.01.0127

Naziv projekta

Izgradnja otočne fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju SE Sedmo nebo

OIB tvrtke ili organizacije

23195883206

Naziv tvrtke ili organizacije

U.O. Konoba SEDMO NEBO

Osoba za kontakt

Hrvoje Renka

Lokacija

Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon

+385 91 7212 147

Email

Hrvoje.Renka@ecorys.com

Vrsta nabave

Robe , Radovi

Datum objave

11. 03. 2020.

Rok za dostavu ponuda

01. 04. 2020.

Kratak opis nabave

Naručitelj nabavlja fotonaponsku elektranu za vlastite potrebe. Nabava uključuje isporuku sastavnih dijelova fotonaponske elektrane te njihovo instaliranje na lokaciji otok Kakanj, Kaprije (k.č.br. 2078, 2085/1, k.o. Žirje. Izgradnja fotonaponske elektrane snage 9,9 kW sa baterijskim sustavom. Ukupno će se ugraditi 36 modula minimalne snage 275 W. Ukupna potencijalna godišnja proizvodnja fotonaponske elektrane iznositi će 11.649 kWh. Detaljni podaci o vrsti, opsegu i općoj prirodi radova te vrsti, količini i načinu isporuke robe detaljno su opisani u nastavku DZN, Tehničkim specifikacijama te Troškovniku.

Priloženi dokumenti

1 Obavijest o nabavi.docx


Sažeti opis nabave
Datum: 11.3.2020.

2 Dokumentacija za nadmetanje.docx


Detaljni opis nabave/projekta
Datum: 11.3.2020.

3 Tehnicke specifikacije_glavni projekt.pdf


Glavni projekt elektrane
Datum: 11.3.2020.

4 Prilozi I_III_IV.docx


Prilozi, popunjava prijavitelj
Datum: 11.3.2020.

5 Prilog II_Troskovnik.xlsx


Troškovnik, popunjava prijavitelj
Datum: 11.3.2020.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X