Izgradnja i opremanje proizvodno-poslovne građevine tvrtke S+B Systemtechnik d.o.o.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

N/p - ugovor dodjeli bespovratnih sredstava još nije potpisan

Naziv projekta

Izgradnja i opremanje proizvodno-poslovne građevine tvrtke S+B Systemtechnik d.o.o.

OIB tvrtke ili organizacije

89632559940

Naziv tvrtke ili organizacije

S+B Systemtechnik d.o.o. za usluge

Osoba za kontakt

Anđela Katavić

Lokacija

Splitsko-dalmatinska , Split

Kontakt telefon

+385 21689225

Email

katavic@sb-systemtechnik.com

Vrsta nabave

Usluge

Datum objave

16. 07. 2019.

Rok za dostavu ponuda

05. 08. 2019.

Kratak opis nabave

NAZIV NABAVE: Savjetodavne usluge za upravljanje projektom i provedbu postupaka nabave Evidencijski broj nabave: 01 PODACI O NARUČITELJU: Naziv i sjedište Naručitelja: S+B Systemtechnik d.o.o. za usluge Poljička cesta 26, 21000 Split OIB: 89632559940 Broj telefona: +385 21689211 Broj telefaksa: +385 21689215 Internetska adresa: www.sb-systemtechnik.hr Odgovorna osoba: Boris Vrdoljak, direktor KONTAKT PODACI: Ime i prezime: Anđela Katavić Broj telefona: +385 21689225 Adresa elektroničke pošte: katavic@sb-systemtechnik.com OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE: Predmet nabave su savjetodavne usluge za upravljanje projektom i provedbu postupaka nabave. Predmet nabave nije podijeljen u grupe te Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave PROCIJENJENA VRIJEDNOST Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 607.000,00 kn. Procijenjena vrijednost izražena je bez PDV-a. VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Usluga (Postupak s objavljivanjem Obavijesti o nabavi) DATUM OBJAVE: 16.7.2019. ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 5.8.2019. do 12,00 sati MJESTO NA KOJEM JE DOSTUPNA DOKUMENTACIJA: Naručitelj objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje s pripadajućim prilozima na internetskoj stranici www.sb-systemtechnik.hr/nabave/ i na stranici www.strukturnifondovi.hr Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Cijena ponude se iskazuje u HRK. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: S+B Systemtechnik d.o.o., Poljička cesta 26, 21000 Split.

Priloženi dokumenti

Obavijest o nabavi.pdf


Obavijest o nabavi
Datum: 16.7.2019.

EV01.zip


Dokumentacija o nabavi
Datum: 16.7.2019.

S+B-EV 01-Pojasnjenje dokumentacije.pdf


Pojasnjenje dokumentacije o nabavi
Datum: 31.7.2019.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X