Izgradnja fotonaponske elektrane Stridon-promet Sesvete I za vlastite potrebe

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.04.1.2.01.0108

Naziv projekta

Izgradnja fotonaponske elektrane Stridon-promet Sesvete I za vlastite potrebe

OIB tvrtke ili organizacije

50403201385

Naziv tvrtke ili organizacije

STRIDON-PROMET d.o.o.

Osoba za kontakt

Hrvoje Renka

Lokacija

Zagrebačka , Dugo Selo

Kontakt telefon

+385 (0) 91 7212 147

Email

Hrvoje.Renka@ecorys.com

Vrsta nabave

Robe , Radovi

Datum objave

10. 06. 2019.

Rok za dostavu ponuda

04. 07. 2019.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je izgradnja fotonaponske elektrane snage 189,1kW na DC strani elektrane i 151,3 kW na AC strani elektrane. Ukupno ce se ugraditi 620 modula minimalne snage 305 W. Ukupna potencijalna godišnja proizvodnja fotonaponske elektrane iznosit ce 177.760 kWh. Detaljni podaci o vrsti, opsegu i općoj prirodi radova te vrsti, količini i načinu isporuke robe detaljno su opisani u DZN, Tehničkim specifikacijama te Troškovniku. Svi zainteresirani Ponuditelji/zajednice ponuditelja prilikom sastavljanja ponude dužni su uzeti u obzir javno objavljenu DZN s pripadajućim Dodacima i Prilozima.

Priloženi dokumenti

Dokumentacija za nadmetanje_v_2.zip


Datum: 18.6.2019. - Pogledaj prijašnje verzije

Dokumentacija za nabavu.zip

Cjelokupna dokumentacija za potrebe provedbe nabave Datum: 10.6.2019.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X