Izgradnja fotonaponske elektrane Građa Kukljanovo I za vlastite potrebe

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.04.1.2.01.0019

Naziv projekta

Izgradnja fotonaponske elektrane Građa Kukljanovo I za vlastite potrebe

OIB tvrtke ili organizacije

75628884500

Naziv tvrtke ili organizacije

GRAĐA d.d.

Osoba za kontakt

Hrvoje Renka

Lokacija

Splitsko-dalmatinska , Solin

Kontakt telefon

+385 (0) 91 7212 147

Email

Hrvoje.Renka@ecorys.com

Vrsta nabave

Robe , Radovi

Datum objave

10. 06. 2019.

Rok za dostavu ponuda

03. 07. 2019.

Kratak opis nabave

Naručitelj nabavlja fotonaponsku elektranu za potrebe proizvodnog pogona. Nabava uključuje isporuku sastavnih dijelova fotonaponske elektrane te njihovo instaliranje na lokaciji definiranoj u Poglavlju 13. DZN: Mjesto izvođenje radova. Predmet nabave je Izgradnja fotonaponske elektrane snage 791,475 kW na DC strani elektrane i 682,28 kW na AC strani elektrane. Ukupno ce se ugraditi 2595 modula minimalne snage 305 W. Ukupna potencijalna godišnja proizvodnja fotonaponske elektrane iznosit ce 914.519 kWh. Detaljni podaci o vrsti, opsegu i općoj prirodi radova te vrsti, količini i načinu isporuke robe detaljno su opisani u DZN, Tehničkim specifikacijama te Troškovniku.

Priloženi dokumenti

Dokumentacija za nadmetanje_v_2.zip


Datum: 18.6.2019. - Pogledaj prijašnje verzije

Dokumentacija za nabavu.zip

Cjelokupna dokumentacija za potrebe provedbe nabave Datum: 10.6.2019.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X