Izgradnja fotonaponske elektrane GENERA za potrebe proizvodnog pogona

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.04.1.1.01.0068

Naziv projekta

Izgradnja fotonaponske elektrane GENERA za potrebe proizvodnog pogona

OIB tvrtke ili organizacije

25555531112

Naziv tvrtke ili organizacije

Genera d.d.

Osoba za kontakt

Hrvoje Bartovčak

Lokacija

Zagrebačka , Sveta Nedelja

Kontakt telefon

+385 (1) 338-8888

Email

hrvoje.bartovcak@dechra.com

Vrsta nabave

Robe , Radovi

Datum objave

13. 11. 2018.

Rok za dostavu ponuda

14. 12. 2018.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je nabava opreme i izgradnja integrirane fotonaponske ICT elektrane za vlastitu potrošnju u svrhu povećanja energetske učinkovitosti poduzeća. Podaci o vrsti, opsegu i općoj prirodi radova koji će se pružati te tehničke specifikacije, opis posla i druge relevantne tehničke pojedinosti predmeta nabave su definirani u Troškovniku i u Glavnom projektu koji čine sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

Priloženi dokumenti

Obavijest o nabavi.pdf


Obavijest o nabavi
Datum: 13.11.2018.

Dokumentacija za nadmetanje.pdf


Dokumentacija za nadmetanje
Datum: 13.11.2018.

Dodatak 1. Troškovnik.xlsx


Troškovnik
Datum: 13.11.2018.

Dodatak 2. Glavni projekt.pdf


Glavni projekt
Datum: 13.11.2018.

Prilog 1. Ponudbeni list.docx


Ponudbeni list
Datum: 13.11.2018.

Prilog 2. Izjava o nepostojanju razloga iskljucenja.docx


Izjava o nepostojanju razloga isključenja
Datum: 13.11.2018.

Prilog 3. Izjava o troskovniku.docx


Izjava o istovjetnosti troškovnika
Datum: 13.11.2018.

Prilog 4. Prijedlog ugovora.pdf


Prijedlog ugovora
Datum: 13.11.2018.

Prilog 5. Izjava jamstveni rok.docx


Izjava o broju godina jamstvenog roka
Datum: 13.11.2018.

Prilog 6. Jamstvo za ozbiljnost ponude.docx


Jamstvo za ozbiljnost ponude
Datum: 13.11.2018.

Prilog 7. Izjava o prihvacanju prijedloga ugovora.docx


Izjava o prihvačanju prijedloga ugovora
Datum: 13.11.2018.

Obavijest o prvoj izmjeni dokumentacije.pdf


Obavijest o prvoj izmjeni dokumentacije
Datum: 6.12.2018.

Dokumentacija za nadmetanje_prva izmjena.zip


Prva izmjena natječajne dokumentacije
Datum: 6.12.2018.

Pitanja i odgovori prva objava.pdf


Pitanja i odgovori prva objava
Datum: 6.12.2018.

Odluka o odabiru.pdf


Odluka o odabiru
Datum: 2.1.2019.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X