Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara

Broj nabave: KK.06.1.1.01.0081-6/2017 Predmet nabave je usluga restauracije knjiga koje se nalaze u Franjevačkom samostanu u Vukovaru, a radi se … Continue reading Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara