Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.06.1.1.01.0081

Naziv projekta

Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara

OIB tvrtke ili organizacije

00278939822

Naziv tvrtke ili organizacije

Franjevački samostan Vukovar

Osoba za kontakt

Anamarija Buljan

Lokacija

Vukovarsko-srijemska , Vukovar

Kontakt telefon

+385 32 441 381

Email

filipjakov.vukovar@ofm.hr

Vrsta nabave

Usluge

Datum objave

12. 06. 2018.

Rok za dostavu ponuda

02. 07. 2018.

Kratak opis nabave

Broj nabave: KK.06.1.1.01.0081-6/2017 Predmet nabave je usluga restauracije knjiga koje se nalaze u Franjevačkom samostanu u Vukovaru, a radi se o starim i rijetkim knjigama (17., 18. I 19. stoljeće te matične knjige). Knjigama su potrebni restauratorski radovi: preventivna i kurativna zaštita. Predmet nabave nije podijeljen u grupe. Vrsta javnog nadmetanja: javno nadmetanje u jednoj fazi.

Priloženi dokumenti

Restauracija_knjiga_Dokumentacija_o_nabavi.docx


Obavijest o nabavi, Dokumentacija o nabavi i prilozi
Datum: 12.6.2018.

Prilog_IX_b_Mišljenje_Mikac.pdf


Temelj za provedbu aktivnosti konzervacije i restauracije br.1
Datum: 12.6.2018.

Prilog_IX_a_Mišljenje_Konzervatorskog_odjela.pdf


Temelj za provedbu aktivnosti konzervacije i restauracije br.2
Datum: 12.6.2018.

Dodatak_uz_Prilog_VII_Temelj za izradu troškovnika.pdf


Dodatak uz Prilog VII - Temelj za izradu troškovnika
Datum: 12.6.2018.

Dodatak_uz_Prilog_VIII_Troškovnik_Restauracija_knjiga.xlsx


Dodatak uz Prilog VIII - Troškovnik
Datum: 12.6.2018.

Odluka_o_odabiru.pdf


Datum: 21.7.2018.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X