Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara

Broj nabave: KK.06.1.1.01.0081-11/2017 Predmet nabave čine digitalizacija i katalogizacija knjiga u vlasništvu Franjevačkog samostana u Vukovaru, a koje će činiti … Continue reading Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara