Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara

Predmet nabave čine softverska, multimedijska rješenja, podijeljena u tri grupe nabave: 1. Izrada promotivnih filmova i softverskih rješenja, 2. Usluga … Continue reading Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara