Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara

Predmet nabave je oprema i namještaj za muzej, vinoteku, suvenirnicu, knjižnicu i toranj u Franjevačkom samostanu u Vukovaru. Opremu i … Continue reading Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara