Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara

Broj nabave: KK.06.1.1.01.0081-4/2017 Predmet nabave su građevinsko – obrtnički radovi u sklopu Franjevačkog samostana u Vukovaru s ciljem uređenja Franjevačkog … Continue reading Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara