Inovacijom procesa društva Filix d.o.o. do komercijalizacije pametne svjetiljke ION MATRIX

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.03.2.2.06.0092

Naziv projekta

Inovacijom procesa društva Filix d.o.o. do komercijalizacije pametne svjetiljke ION MATRIX

OIB tvrtke ili organizacije

00706597351

Naziv tvrtke ili organizacije

FILIX D.O.O

Osoba za kontakt

KRISTINA GOLOB

Lokacija

Istarska , Pazin

Kontakt telefon

052 255 321

Email

Kristina.golob@filixlighting.com

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

23. 02. 2021.

Rok za dostavu ponuda

05. 03. 2021.

Kratak opis nabave

Nabava robotske stanice za zavarivanje za inovaciju procesa zavarivanja, sukladno detaljnom opisu u tehničkim specifikacijama i troškovniku.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X