Energetska obnova paviljona Ad Turres u Dramlju, Crikvenica

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.04.1.2.01.0014

Naziv projekta

Energetska obnova paviljona Ad Turres u Dramlju, Crikvenica

OIB tvrtke ili organizacije

88831481655

Naziv tvrtke ili organizacije

Šted-invest d.o.o.

Osoba za kontakt

Damir Poljak

Lokacija

Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon

+385 1 606 0998

Email

ljiljana.iljadica@stedinvest.hr

Vrsta nabave

Robe , Radovi

Datum objave

14. 05. 2019.

Rok za dostavu ponuda

07. 06. 2019.

Kratak opis nabave

Ciljevi projekta su poboljšanje energetske učinkovitosti paviljona Ad Turres oznake X, XI i XII radi ušteda potrebne godišnje toplinske energije i s time vezano smanjenje emisija CO2. Poboljšanjem toplinskih karakteristika ovojnice zgrade (fasada, otvori) smanjuju se transmisijski i ventilacijski gubici topline i postižu očekivane uštede potrebne energije za grijanje i prvenstveno hlađenje s obzirom da će se hoteli koristiti isključivo izvan sezone grijanja. Obnovom objekta putem poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada te korištenja obnovljivih izvora energije za pripremu potrošne tople vode, osim društvene, značajnu korist ostvaruje i vlasnik turističkog objekta smanjenjem troškova energenata i poboljšanjem kvalitete usluge. Na sve vanjske zidove paviljona ugradit će se toplinska izolacija od ekspandiranog polistirena EPS d=10cm zajedno sa završnim slojevima žbuke (ETICS sustav). Vanjski zidovi u kontaktu s terenom izolirat će se sa pločama ekstrudiranog polistirena XPS debljine 8cm zajedno sa završnim slojevima žbuke (ETICS sustav). Svi toplinski mostovi na istacima betonskih zidova i međukatnih ploča na lođama te na špaletama prozora izolirat će se pločama od EPSa debljine 5cm. Sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) objekt pripada skupini ZPS3 za koju prema Prilogu 2. Tablici 4. toplinski kontaktni sustav pročelja mora zadovoljiti minimalno klasu Dd1 za što izvođač mora priložiti atest. Radi protupožarne sigurnosti pojedine konstrukcije (podgledi loggia) i dijelovi iznad otvora izolirat će se pločama mineralne vune širine 30 cm kako je detaljnije prikazano u troškovniku. Postojeći drveni prozori s jednostrukim ostakljenjem zamijenit će se PVC prozorima s ostakljenjem 4+16+4 lowE. Na strop prema ventiliranom tavanu ugradit će se toplinska izolacija od ekstrudiranog polistirena –XPS debljine 18cm, a hidroizolacija će se izvesti na skošenom armirano-betonskom krovu. Na ravnom prohodnom krovu iznad drugog kata te u novim slojevima terase iznad zajedničke prostorije u prizemlju ugradit će se nova hidroizolacija te toplinska izolacija od ekstrudiranog polistirena –XPS debljine 16cm. Postojeće drvene grilje radi dotrajalosti zamijeniti će se eslingen roletama u sklopu stolarske stavke. Grijanje i hlađenja sva tri paviljona predviđeno je preko multisplit sustava sa vanjskim jedinicama na fasadama objekata i unutarnjim jedinicama zidne izvedbe. Razvod freonske instalacije kao i odvod kondenzata voditi će se u PVC kanalicama pod stropom pojedinih etaža od vanjskih prema unutarnjim jedinicama, odnosno prema spoju na odvodnju objekata – za odvod kondenzata. Isti se vodi s minimalnim padom od 0,5% i spaja na odvodnju objekta preko tipskog sifonskog sklopa. Upravljanje unutarnjim jedinicama predviđeno je preko IC daljinskih upravljača. Priprema potrošne tople vode predviđena je preko bivalentnih spremnika sa dvije ogrjevne spirale pri čemu je donja spirala spojena na polje solarnih kolektora, a gornja na postojeći razvod radijatorskog grijanja pojedinog paviljona. Spremnici su također opremljeni tipskim elektrogrijačima sa autonomnom automatikom za upravljanje radom istog. Predviđena su ukupno 3 spremnika volumena 500 litara po paviljonu, odnosno 1500 litara potrošne tople vode po paviljonu. Zagrijavanje PTV je predviđeno preko 12 solarnih kolektora po paviljonu. Sva rasvjetna tijela sa žarnim nitima u depadansi zamijenit će se LED rasvjetom. Naručitelj provodi Projekt „Energetska obnova paviljona Ad Turres u Dramlju, Crikvenica“ referentne oznake poziva KK.04.1.1.01 prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“. Projekt nabave je: Glavni projekt ZOP: AT-15/2017 Mapa 1: Arhitektonski projekt TD 15/2017 Mapa 2: Građevinski projekt TD 2056-17 Mapa 3: Strojarski projekt TD 2439/17 Mapa 5: Projekt elektroinstalacija TD 81/17 Projekt nabave je dostupan na uvid na upit. Ponuditelj je obvezan sve radove izvoditi sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke, a posebno u skladu sa aktima: Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18) te sukladno primjenjivim ostalim relevantnim propisima. Za sve radove, dobave, prateće montažne, inženjerske i građevinske radove, demontaže, zbrinjavanje otpada, te ugradnje odnosno zamjene garantira glavni izvođač koji je dužan izvršiti sva potrebna ispitivanja i testiranja. U ponudi moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je to definirano u troškovniku.

Priloženi dokumenti

OoN-Obavijest-o-nabavi-AdTurres.pdf


Obavijest o nabavi
Datum: 14.5.2019.

DZN-Dokumentacija-za-nadmetanje-AdTurres.pdf


Dokumentacija za nadmetanje
Datum: 14.5.2019.

Obrazac-1-Ponudbeni-list-SI.docx


Ponudbeni list
Datum: 14.5.2019.

Obrazac-1a-Ponudbeni-list-zajednice-ponuditelja-SI.docx


Ponudbeni list za zajednice ponuditelja (dodatno uz obrazac 1)
Datum: 14.5.2019.

Obrazac-1b-Podaci-o-podugovarateljima-2.docx


Podatci o podugovarateljima (dodatno uz obrazac 1)
Datum: 14.5.2019.

Obrazac-2-Izjava_o_kriterijima_odabira_SI.docx


Izjava o kriterijima odabira
Datum: 14.5.2019.

Prilog 1.1. GO_PAV_X_ troskovnik.xlsx


Troskovnik za paviljon X
Datum: 14.5.2019.

Prilog 1.2. GO_PAV_XI_ troskovnik.xlsx


Troskovnik za paviljon XI
Datum: 14.5.2019.

Prilog 1.3. GO_PAV_XII_ troskovnik.xlsx


Troskovnik za paviljon XII
Datum: 14.5.2019.

Prilog 1.4. strojarstvo_troskovnik.xlsx


Troskovnik za strojarske radove
Datum: 14.5.2019.

Prilog 1.5. elektrika_troskovnik.xlsx


Troskovnik za elektro radove
Datum: 14.5.2019.

ŠI - Odluka o odabiru.pdf


Odluka o odabiru
Datum: 13.6.2019.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X