ENERGETSKA OBNOVA HOTELA JOSIPDOL

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.04.1.2.01.0072

Naziv projekta

ENERGETSKA OBNOVA HOTELA JOSIPDOL

OIB tvrtke ili organizacije

93430783912

Naziv tvrtke ili organizacije

Hotel Josipdol d.o.o.

Osoba za kontakt

Silvio Mićin

Lokacija

Karlovačka , Josipdol

Kontakt telefon

+385 95 4600 640

Email

h.josipdol@gmail.com

Vrsta nabave

Radovi

Datum objave

15. 01. 2020.

Rok za dostavu ponuda

28. 02. 2020.

Kratak opis nabave

Naručitelj HOTEL JOSIPDOL d.o.o. provodi projekt 'Energetska obnova hotela Josipdol' sukladno ugovoru o bespovratnim sredstvima referentne oznake KK.04.1.2.01.0072 i projektnoj prijavi na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam, trgovina)" referentne oznake poziva KK.04.1.2.01. Predmet nabave su provođenje mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na gospodarskom objektu na k.č. 728/1, k.o. Munjava, ZK Ogulin koje uključuju sljedeće radove: 1. Energetska obnova ovojnice hotela, rekonstrukcija Istovremena implementacija građevinskih mjera energetske učinkovitosti, a što uključuje toplinsku izolaciju vanjskih zidova sa mineralnom kamenom vunom, fasadnu stolariju, zamjena postojeće energetski neučinkovite drvene stolarije novom PVC i drvenom stolarijom, podove prema tlu zgrade 2. Modernizacija sustava rasvjete Ugradnja odn. zamjena instalirane snage postojeće rasvjete sa instaliranom snagom nove rasvjete. 3. Ugradnja fotonaponske elektrane Ugradnja fotonaponske elektrane za potrebe cijele energetski troškovne cjeline – godišnja proizvodnja 63.200,00 kWh. 4. Ugradnja solarnih kolektora Projektom se predviđa ugradnja solarnog sustava za pripremu tople potrošne vode. Sustav se sastoji od pločastih solarnih kolektora, solarnog spremnika tople potrošne vode i elektrogrijača. 5. Ugradnja sustava upravljanja i nadzora nad energentima Instalacija sustava za nadzor i praćenje energenata; daljinski sustav razvijen za praćenje i nadzor obračunskih mjernih mjesta (el. Energije, vode, toplinske energije) 6. Modernizacija tehnologije kuhinje i vešeraja Zamjena postojećih uređaja energetski učinkovitijim: kuhinjski termo blok, perilica, frižidera, komora, te industrijske perilice, sušilice i pegle. Detaljan opis projekta i način provedbe nabavke nalazi se u sljedećoj, priloženoj dokumentaciji: 0. Obavijest o nabavi 02-2019-HJ 1. Prilog - Ponudbeni list 2. Prilog - Izjava ORI 3. Prilog - Izjava US 4. Prilog - Podaci o zajednici ponuditelja 5. Prilog - Podaci o podizvoditeljima 6. Prilog - Troškovnici 7. Prilog - Glavni Projekt

Priloženi dokumenti

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X