ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

UP.02.1.1.05.0119

Naziv projekta

ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno

OIB tvrtke ili organizacije

91970710817

Naziv tvrtke ili organizacije

Građanska inicijativa Moj grad Sisak

Osoba za kontakt

Daša Poredoš Lavor

Lokacija

Sisačko-moslavačka , Sisak

Kontakt telefon

+385 98 376 414

Email

gimg.sisak@gmail.com

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

14. 07. 2018.

Rok za dostavu ponuda

22. 07. 2018.

Kratak opis nabave

Nabava higijenskih potrepština za kućanstvo za krajnje korisnike u sklopu projekta ŽENA - želim edukacijom nastaviti aktivno, sukladno Prilogu III. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.05.0119 u sklopu Programa zapošljavanja žena „Zaželi“ (Broj poziva: UP.02.1.1.05) .

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X