11/2022 Nabava reagencija i potrošnog materijala / “IRI-2”

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.01.2.1.02.

Naziv projekta

11/2022 Nabava reagencija i potrošnog materijala / “IRI-2”

OIB tvrtke ili organizacije

17560201884

Naziv tvrtke ili organizacije

GENOS d.o.o.

Osoba za kontakt

Filip Slipčević

Lokacija

Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon

091 433 6705

Email

nabava@genos.hr

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

22. 11. 2022.

Rok za dostavu ponuda

02. 12. 2022.

Kratak opis nabave

Predmet nabave su reagencije i potrošni materijal za projekt „Klinička i molekularna fenotipizacija osteoartritisa: personalizirani pristup dijagnostici i liječenju“. Nositelj projekta je Specijalna bolnica sv. Katarina Partneri na projektu: 1. Klinička bolnica Merkur, OIB: 25883882856 2. GENOS d.o.o. za vještačenje i analizu, OIB: 17560201884 3. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice; OIB: 84924656517 4. LABENA d.o.o. za savjetovanje i trgovinu laboratorijske i procesne opreme; OIB: 09146496654 Ukupna vrijednost projekta je 41.486.649,38 kuna Vrijeme provedbe projekta je od 17.02.2020. do 17.08.2023.. godine. Projekt sadrži 2 faze. U odnosu na na razdoblje provedbe projekta, razdoblje provedbe pojedine faze je: Industrijsko istraživanje 17.02.2020. do 17.02.2023. Eksperimentalni razvoj 17.01.2023. do 17.08.2023. Okvirna količina i predmet nabave definirani su u Minimalnim tehničkim specifikacijama (Prilog 2. Poziva na dostavu ponude). Naručitelj zadržava pravo naručiti ili količinu predviđenu pozivom, ili više ili manje od predviđene ili nenaručiti. Moguće su izmjene roka trajanja projekta ili faze u sklopu provedbe, no takve izmjene i produljenje roka neće utjecati na cijenu.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X