Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pojednostavilo i unaprijedilo procedure Zajedničkih nacionalnih pravila

Objavljeno - 15.12.2020.

 

Zajednička nacionalna pravila v.7.0 stupila su na snagu 4. prosinca 2020. godine te su objavljena na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr .

Zajedničkim nacionalnim pravilima ažurirane su, unaprijeđene i pojednostavljene procedure vezano za postupanje tijela u Sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kao i procedure koje se odnose na korisnike bespovratnih sredstava s ciljem pojednostavljenja u postupanju u okviru postojeće EU i nacionalne regulative, ubrzanja provedbe i povećanja apsorpcije bespovratnih sredstava koja su na raspolaganju u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Poseban naglasak u tom smislu stavljen je na pojednostavljene procedure koje su od utjecaja na gospodarstvenike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN).

Na sljedećoj poveznici možete preuzeti Zajednička nacionalna pravila.

Neke od ključnih izmjena i pojednostavljenja su:

– pojednostavljenje definicije NOJN-a
– podizanje praga za provedbu postupka nabave sa jednim ponuditeljem, za robe i usluge sa 200.000,00 HRK na 400.000,00 HRK te za radove sa 500.000,00 HRK na 1.000.000,00 HRK – detaljno razrađen minimalni sadržaj Poziva na dostavu ponuda
– pojednostavljenje opisa predmeta nabave
– detaljnije navedeni obvezni razlozi za odbijanje ponude te je uvedena mogućnost odbijanja ponude čija je cijena veća od osiguranih sredstava za nabavu
– u slučaju navođenja robnih marki u opisu predmeta nabave, pored korištenja izraza „ili jednakovrijedno“, također se omogućuje navođenje izraza„kao“, „tipa“, „slično“ i dr.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X