Rujan, 2021

20Ruj9:00- 16:00Uvod u EU fondove: Kohezijska politika 2021.-2027.Edukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00

Detalji edukacije

Modul se bavi procesom pregovora s ciljem donošenja novog sedmogodišnjeg proračuna Europske unije, kao i pregovorima vezano uz zakonodavni okvir za Kohezijsku politiku za novo financijsko razdoblje 2021.-2027. Polaznicima će se predstaviti kompleksnost samog pregovaračkog procesa vezano uz Višegodišnji financijski okvir, uloge europskih i nacionalnih tijela koje sudjeluju u procesu te relevantni dokumenti koji daju financijske smjernice za buduće djelovanje Europske unije. Kako bi se stekla predodžba o položaju Kohezijske politike unutar sedmogodišnjeg proračuna, polaznicima će biti predstavljen detaljan proces donošenja novog zakonodavnog okvira, kao i same Uredbe kojima će se regulirati programiranje i provedba EU sredstava u okviru Kohezijske politike.

Polaznici programa izobrazbe_20. rujna 2021

 

Vrijeme

(Ponedjeljak) 9:00 - 16:00

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X