KaŽu zdravlje

KaŽu zdravlje

Uspješnom provedbom projekta nabavljena je medicinska oprema izvrsne kvalitete, ultrazvučni aparati raznih namjena, stomatološke i ginekološke stolice stolice, mamografi te razni aparati koji se koriste u fizikalnoj terapiji. Uređena je infrastruktura domova zdravlja kojom je osiguran neometan pristup osobama s invaliditetom te nove ginekološke i stomatološke ordinacije. Provedbom projekta osigurano je 46 novih usluga u Karlovačkoj županiji za njene građane, a sve s ciljem smanjenog broja upućivanja pacijenata iz primarne zdravstvene zaštite u bolnice za najmanje 4 %, obzirom da će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

Realizacijom projekta uređena je infrastruktura domova zdravlja, nabavljena je medicinska oprema te je poboljšan pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini na području Karlovačke županije.

Korisnik
Karlovačka županija (manji infr. zahvati i opremanje: DZ Karlovac, DZ Duga Resa, DZ Ogulin, DZ Slunj, DZ Ozalj i DZ Vojnić)
Lokacija projekta
Karlovac
EU sredstva
9.440.119,06 HRK
Vrijednost projekta (HRK)
9.440.119,06 HRK
Program
Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
Energija
Istraživanje, razvoj i inovacije
Kultura
Obrazovanje
Poduzetništvo
Promet
Ruralni razvoj
Socijalna uključenost
Turizam
Zapošljavanje
Zaštita okoliša
Zdravlje

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X