Rezultati provedbe Programa

U okviru provedbe Programa do sada su izvršene sljedeće aktivnosti:

Temeljem Odluke Ministarstva od  18. veljače 2015.  odabrano je pet pilot gradova:

Za provedbu projekata iz intervencijskih planova, svakom odabranom gradu su na raspolaganju sredstva u visini 22,5 mil EUR (18,5 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 4 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda).

Uz podršku tehničke pomoći izrađeni su metodološki dokumenti za razvoj i provedbu modela integrirane regeneracije, izrađene su  analize područja te su izrađeni i odobreni intervencijski planovi za svih pet pilot područja.

Sklopljen je Sporazum  o suradnji u provedbi Programa između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Sklopljeni su sporazumi o provedbi intervencijskih planova između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te pet pilot područja.

U intervencijskim planovima gradova prepoznata je potreba ulaganja u razvoj poduzetništva slijedom čega je MRRFEU krajem 2017. i početkom 2018. objavilo pet poziva za mikro, male i srednje poduzetnike ukupne alokacije 66,65 milijuna kuna (za svako pilot područje po jedan natječaj za razvoj poduzetništva) sa svrhom podrške procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanje konkurentnosti poduzetnika u pet pilot područja kroz dodjelu regionalnih potpora i potpora male vrijednosti. Rezultati bi trebali biti identificirani kroz rast broja investicija, rast konkurentnosti postojećih poduzeća, rast zapošljavanja i samozapošljavanja u svim sektorima uključujući i proizvodnju.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je pripremilo i pokrenulo 13 poziva na dostavu projektnih prijedloga ukupne alokacije 707,4 mil. kn za aktivnosti jačanja kapaciteta Ministarstva i pet odabranih pilot područja, za aktivnosti pripreme projektne dokumentacije, za aktivnosti provedbe infrastrukturnih projekata u pet pilot područja te za razvoj poduzetništva.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je objavilo poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj i provedbu programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Kninu, Petrinji i Vukovaru“ s ukupnom alokacijom od 76,4 mil. kn.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X