Tenders

ITU – Toplovodi za naselja Slavonija I i Slavonija II – projekt zamjene dotrajalih toplovoda

Status

Closed
26.04.2019.

Tender type

Referentna oznaka

Area

Subscribers

Availability of funds

3.700.000,00 HRK

Tender value

3.700.000,00 kn

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

The promotion of energy efficiency and renewable energy sources

Summary

Cilj Poziva je poboljšanje razine usluge koja se pruža kućanstvima i poslovnim subjektima kroz povećanje sigurnosti opskrbe toplinskom energijom te poboljšanje energetske učinkovitosti centralnog toplinskog sustava kroz smanjenje gubitaka u toplovodnoj mreži zamjenom dotrajalih toplovoda u naseljima Slavonija I i Slavonija II u Slavonskom Brodu te povećanje svijesti javnosti o prednosti  korištenja toplinskih sustava.

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Brod-plin d.o.o., OIB: 93572453653 (društvo s ograničenom odgovornošću u javnom vlasništvu), a koje se nalazi na urbanom području Slavonski Brod na kojem se provodi ITU mehanizam.

Projekt se u potpunosti provodi na području Grada Slavonskog Broda.

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

  • Rekonstrukcija sustava za distribuciju toplinske energije naselja Slavonija I i Slavonija II, što uključuje građevinske radove (pripremne radove, radove uklanjanja i rušenja, zemljane radove, sanaciju kolnih i pješačkih površina i ostale radove), izrada projekta izvedenog stanja, strojarske radove (opremu i montažu opreme, projektantski nadzor, izradu strojarskog projekta izvedenog stanja toplovoda, radiografsko snimanje zavara, pripremno završne radove pri montaži, demontažu postojeće instalacije toplovoda, instalaciju ekspanzivnog sustava i dr.), provedbu zaštite na radu, geodetske radove te pripadajući stručni i projektantski nadzor radova
  • Podizanje svijesti javnosti i informiranje o korištenju toplinskih sustava, što uključuje pripremu i implementaciju kampanje podizanja svijesti
  • Promidžba i vidljivost, što uključuje primjerice uvodnu i završnu konferenciju, izradu promotivnog materijala, zakup medijskog prostora, informativnu ploču, trajnu ploču i slično.
  • Upravljanje projektom i administracija (uključujući koordinaciju aktivnosti i provođenje postupka nabave)
  • Horizontalne aktivnosti, odnosno aktivnosti koje doprinose ostvarenju horizontalnih načela iz točke 3.1. ovog Poziva

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 26. travnja 2019. godine.

Competent institution

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X