Tenders

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Status

Closed
19.04.2018.

Tender type

The open call for proposals (grants)

Referentna oznaka

Area

Subscribers

Tender value

26.775.000,00 kn

Fund

Europski socijalni fond

Program

Operational Programme for Effective Human Resources 2014 - 2020

Summary

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Uzimajući u obzir rezultate međunarodnih ispitivanja (TIMSS 2015.PISA 2012PIRLS, ESLC 2011 i  ICILS 2013. ), hrvatski učenici pokazuju prosječne i ispodprosječne rezultate u jezičnoj, matematičkoj, financijskoj, digitalnoj, medijskoj i prirodoslovnoj pismenost, a naglašeno niže rezultate postižu učenici s teškoćama i učenici iz obitelji nižeg ekonomskog, socijalnog i kulturološkog statusa te učenici iz škola slabije opremljenih IKT-om i slabije opremljenih knjižnica, što je često povezano s nerazvijenim i ruralnim sredinama. Također, provedena ispitivanja  pokazuju i da djeca slabije obrazovanih roditelja imaju niža obrazovna postignuća, bez obzira na njihove stvarne sposobnosti.

Provedbom  različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave,  opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Opći cilj:

Unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Specifični cilj:

Povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti.

Ciljne skupine:

Učenici osnovnih i srednjih škola
Odgojno-obrazovni radnici

Ukupni iznos Poziva: 26.775.000,00 HRK
Minimalni iznos po projektu: 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos po projektu: 1.500.000,00 HRK

Trajanje projekata: 18 – 24 mjeseci

FAQ

Pitanja-i-odgovori.zipDatum: 21.8.2018.

Competent institution

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
tel. 01 4569 000
fax. 01 4594 301
esf@mzo.hr

efrr-financiranje@mzo.hr

mzo.gov.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X