Tenders

Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskih promjena

Status

Closed
31.03.2020.

Tender type

The open call for proposals (grants)

Referentna oznaka

KK.05.1.1.02

Area

Climate

Partneri

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti subjekti koji ispunjavaju uvjete iz definicije istraživačke organizacije i/ili istraživačke infrastrukture navedene u točki 1.6. Uputa za Prijavitelje.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Prijavitelj može imati više od jednog partnera. Partner, odnosno subjekt koji ispunjava uvjete iz definicije istraživačke organizacije i/ili istraživačke infrastrukture navedene u točki 1.6. Uputa za prijavitelje, u projektu je dionik koji izravno koristi dio projektnih sredstava i sudjeluje u provedbi projekta te osiguranju njegove održivosti. Izdaci koji nastanu slijedom provedbe tih aktivnosti, prihvatljivi su na jednak način i pod jednakim uvjetima kao i troškovi Prijavitelja. Projektni prijedlog bi trebao uključivati onoliki broj partnera čije sinergijsko djelovanje u svim segmentima aktivnosti predloženog projektnog prijedloga daje optimalan rezultat s obzirom na ulaganje te vrstu i potrebe samog projektnog prijedloga.

 

 

Availability of funds

Bespovratna sredstva dodjeljivati će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava EFRR-a predviđenih za ovaj Poziv.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 34.200.000,00 HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 200.000,00 HRK
  • najviši iznos 3.000.000,00 HRK.

Tender value

75.000.000,00 kn

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Summary

U Republici Hrvatskoj nema dovoljno podataka i istraživačkih radova o utjecaju, ranjivosti i konkretnim mjerama prilagodbe klimatskim promjenama koji su neophodni za planiranje i jačanje otpornosti na klimatske promjene, što je posebno važno za ranjive sektore identificirane u Sedmom nacionalnom izvješću: hidrologija, upravljanje vodnim i morskim resursima; poljoprivreda; šumarstvo; ribarstvo; prirodni ekosustavi i bioraznolikost; energetika; turizam; zdravstvo) te za dva ”transverzalna” sektora (prostorno planiranje i upravljanje obalnim područjem; upravljanje rizicima). Nastavno na gore navedeno, Republika Hrvatska podupire primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim sektorima. Predmet poziva je potaknuti poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka iz područja klime, jačanjem znanstvenih istraživanja o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti) u Republici Hrvatskoj, dok je Svrha (cilj) Poziva pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske.

Na središnjem državnom portalu u tijeku je savjetovanje o Nacrtu Uputa za prijavitelje sa zainteresiranom javnošću. Uključiti se možete OVDJE

FAQ

Pitanja i odgovori_verzija 12Datum: 20.1.2020. - Browse past versions

Pitanja i odgovori verzija 2

Pitanja i odgovori verzija 2 Datum: 6.8.2019.

Pitanja i odgovori verzija 1

Pitanja i odgovori verzija 1 Datum: 24.7.2019.

Workshops

NOVA ad hoc RADIONICA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) organizira drugu, ad hoc informativnu radionicu u okviru otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (KK.05.1.1.02) na kojoj mogu sudjelovati svi prihvatljivi prijavitelji.

Radionica će se održati u ponedjeljak, 16. rujna 2019. godine u vremenu od 12:30 do 16:00 sati (registracija sudionika od 12:15-12:30 sati) u Hrvatskim vodama, dvorana 28a, na adresi Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb.

Molimo da Vaše cijenjene prijave na informativnu radionicu dostavite najkasnije do petka, 13. rujna 2019. godine do 13 sati na adresu skop@mzoe.hr .

NAPOMENA: Sve promjene informacija o prijavama, te informacije o točnom vremenu i mjestu održavanja informativnih radionica ili u slučaju otkazivanja objavit će se na internetskim stranicama http://www.strukturnifondovi.hr  i https://efondovi.mrrfeu.hr .

 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (KK.05.1.1.02) organizira informativnu radionicu na kojoj mogu sudjelovati svi prihvatljivi prijavitelji. Prijavitelji i partneri u sklopu ovog Poziva mogu biti subjekti koji su organizacije za istraživanje i širenje znanja i/ili istraživačke infrastrukture, u skladu s definicijama istraživačke organizacije i istraživačke infrastrukture koje su sadržane u točki 1.3. „Definicije“ iz Komunikacije Europske komisije - Okvir zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (COM (2014) 198/01). Navedeni Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, točnije Specifičnog cilja 5a1 Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Radionica će se održati u četvrtak 25. srpnja 2019. godine od 12:30 - 16:00 (registracija sudionika od 12:15-12:30) sati u Hrvatskim vodama, na adresi Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb.

NAPOMENA* Sve promjene informacija o prijavama, te informacije o točnom vremenu i mjestu održavanja informativnih radionica ili u slučaju otkazivanja objavit će se na internetskim stranicama http://www.strukturnifondovi.hr i https://efondovi.mrrfeu.hr .

Competent institution

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - SKOP

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X