Tenders

ITU – Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe

Status

Closed
05.10.2018.

Tender type

Referentna oznaka

KK.06.2.2.04

Area

Other

Subscribers

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Prihvatljiv partner je Agencija za obnovu osječke Tvrđe.

Availability of funds

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 64.571.381,64 HRK.

Tender value

64.571.381,64 kn

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Summary

VAŽNO – PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA (3. listopada 2018.)

Obavještavamo unaprijed određenog prijavitelja, Grad Osijek, kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“, referentna oznaka: KK.06.2.2.04, objavljenog dana 9. travnja 2018. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo izmjenu Poziva kojom se produžuje rok za dostavu projektnog prijedloga do 5. listopada 2018. zbog izmjene pokazatelja Poziva.

Izmijenjenu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA (28. lipnja 2018.)

Obavještavamo unaprijed određenog prijavitelja, Grad Osijek, kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“, referentna oznaka: KK.06.2.2.04, objavljenog dana 9. travnja 2018. godine, produljen rok za predaju projektnog prijedloga.Krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 10. rujna 2018. godine.

 

„Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“

 1. Cilj Poziva

Cilj Poziva je dogradnja i rekonstrukcija zapuštene i dotrajale komunalne infrastrukture na području osječke Tvrđe.

Svrha Poziva je revitalizacija brownfield lokacije na području Grada Osijeka radi stvaranja uvjeta nužnih za revitalizaciju Tvrđe kao poslovnog i stambenog područja kroz rekonstrukciju i dogradnju komunalne infrastrukture uključujući sustav sanitarne i oborinske kanalizacije, javne rasvjete, telekomunikacijske mreže (DTK), kabelske kanalizacije te rekonstrukciju ulica i pješačkih površina kako bi se prostor valorizao i koristio u svrhu dobrobiti zajednice i gospodarskog razvoja.

 

 1. Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 64.571.381,64 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u sklopu ove izravne dodjele za strateški projekt ne sadrže elemente državnih potpora.

 

 1. Prihvatljivi prijavitelj i partneri

Prihvatljivi prijavitelj: Grad Osijek, kao tijelo lokalne samouprave u čijem je vlasništvu predmetna lokacija, a koja se nalazi na urbanom području Osijek na kojem se provodi ITU mehanizam.

Prihvatljiv partner je Agencija za obnovu osječke Tvrđe.

 

 1. Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

 • Rekonstrukcija i dogradnja komunalne infrastrukture i nadzor (npr. radovi na rekonstrukciji i dogradnji sustava sanitarne i oborinske kanalizacije, javne rasvjete, elektroenergetske mreže, telekomunikacijske mreže (DTK); kabelske kanalizacije; rekonstrukcija ulica i pješačkih površina; stručni nadzor radova, arheološki nadzor, upravljanje projektom gradnje, i sl.)
 • Aktivnosti pripreme i realizacije projekta
 • upravljanje projektom i administracija
 • aktivnosti promidžbe i vidljivosti
 • Horizontalne aktivnosti

 

 1. Geografska ograničenja

Projekt se u potpunosti provodi u urbanom području Osijek.

 

 1. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 5. listopada 2018.

Competent institution

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X