Tenders

Poziv za sufinanciranje izgradnje podvožnjaka u Ulici sv. L. B. Mandića u Osijeku

Status

Closed
30.09.2021.

Tender type

Referentna oznaka

KK.07.4.2.31

Area

Subscribers

Jedinice lokalne samouprave

Availability of funds

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 50.000.000,00 kuna (Sredstva Europske unije i Državnog proračuna).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 93.100.000,00 kuna (sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna).

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose maksimalno 79.135.000,00 kuna.

Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 100 % ukupno prihvatljivih troškova (85% KF +15% DP).

Postotak sufinanciranja iz KF-a smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga.

Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15% osigurati će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Tablica 1. Raspoloživa sredstva po izvorima financiranja za projekt izgradnje podvožnjaka u Ulici sv. L. B. Mandića u Osijeku

1. Ukupna bespovratna sredstva 100% (Sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna)

93.100.000,00 HRK

2. Sredstva Europske unije (85% Kohezijski fond) 

79.135.000,00 HRK
3. Sredstva Državnog proračuna (15%) 13.965.000,00 HRK

 

Intenzitet potpore utvrđuje se prema metodi diskontiranih neto prihoda, kako je određeno odredbama članka 61. UREDBE (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. dopunjena Uredbom 2018/1046.

MMPI kao Posredničko tijelo razine 1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovoga Poziva.

Obveze prijavitelja vezane uz financiranje projekta

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (sve što ne predstavlja sredstva EU) osigurati:

  • sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka.

Tender value

93.100.000,00 kn

Fund

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Connectivity and mobility

Summary

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Competent institution

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X