Tenders

Poziv za sufinanciranje izgradnje međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm

Status

Closed
30.09.2020.

Tender type

Referentna oznaka

KK.07.3.1.05

Area

Subscribers

Availability of funds

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem izravne dodjele bespovratnih sredstava.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 48.300.000,00 HRK (Sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna).

Najveći postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova projektnog prijedloga može iznositi do 100%.

Postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF) može iznositi do najviše 85%.

Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja prihvatljivih troškova od najmanje 15% osigurat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Tablica 1. Raspoloživa sredstva po izvorima financiranja
1. Ukupna bespovratna sredstva 100%48.300.000,00 HRK
1.1 Sredstva Europske unije (85%)41.055.000,00 HRK
1.2 Sredstva Državnog proračuna (15%)7.245.000,00 HRK

Intenzitet potpore utvrđuje se za projektne aktivnosti i s njima povezane troškove prema metodi diskontiranih neto prihoda, kako je određeno odredbama članka 61. UREDBE (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. dopunjena Uredbom 2018/1046.

Prijavitelj se obvezuje iz sredstava van onih dodijeljenih ovim pozivom i drugih izvora iz EU osigurati:

  • sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka.

Tender value

48.300.000,00 kn

Fund

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Connectivity and mobility

Summary

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Competent institution

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X