Tenders

Poziv za sufinanciranje modernizacije tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka

Status

Closed
24.11.2017.

Tender type

Ograničeni poziv ENG

Referentna oznaka

Area

Subscribers

Availability of funds

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 215.000.000,00 kn. Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 100 % ukupno prihvatljivih troškova i direktno je povezana sa izračunom financijskog jaza. Od navedenog postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF-a) može iznositi do najviše 85%, dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući iz Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar Projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka. Unaprijed definirani Prijavitelj, temeljem rješenja Trgovačkog suda u Osijeku (MBS 030060670), kojim je kao osnovna djelatnost društva definiran prijevoz putnika u javnom prijevozu je Gradski prijevoz putnika d.o.o.

Tender value

215.000.000,00 kn

Fund

Kohezijski fond

Program

Connectivity and mobility

Summary

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Competent institution

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X